Helge Mehus, sjef for Beredskapstroppen, er positiv til å ikke tilhøre noe politidistrikt.
Helge Mehus, sjef for Beredskapstroppen, er positiv til å ikke tilhøre noe politidistrikt.

Ønsker en nasjonal beredskapsenhet velkommen

Leder for Beredskapstroppen, Helge Mehus, mener det er en god idé med egen nasjonal beredskapsenhet.

Publisert Sist oppdatert

Blant de som har sittet i Særorganutvalget som i dag foreslo store endringer i organiseringen av særorganene, er Helge Mehus, sjef for Beredskapstroppen.

Å flytte Beredskapstroppen ut av Oslo politidistrikts justis, og inn i en ny nasjonal beredskapsenhet under Politidirektoratet, var et av forslagene fra utvalget.

– Her er vi enstemmige. Vi i utvalget ser at det kan være behov for et mer langsiktig fokus på beredskapsoppgavene. Vi innehar en spisskompetanse som krever en viss autonomi, sier Mehus til Politiforum.

Sammen med Beredskapstroppen, foreslås det at krise- og gisselforhandlertjenesten, bombegruppa, helikoptertjenesten flyttes inn i en nasjonal beredskapsenhet, i sammeneheng med at beredskapssenteret er planlagt bygget på Taraldrud utenfor Oslo.

Vil bistå distriktene bedre

Mehus mener Beredskapstroppen og de nasjonale bistandsressursene kan bistå politidistriktene enda bedre i en annen organisering, selv om han understreker at det ikke betyr at dagens organisering ikke fungerer.

– Å løfte bistandsressursene ut av Oslo er i tråd med reformen også. Det vil kunne gi mer likhet for distriktene og kompetansen kan sildre enklere nedover fra bistandsressursene til alle distriktene. Fagutvikling kan bli enklere i en egen enhet.

Utvalget forutsetter at Beredskapstroppen fortsatt skal patruljere i hovedstadens gater.

– Der er det ingen motsetning. Vi ønsker å gjøre det. Både fordi det gir bedre beredskap ved å ha IP1 tilgjengelig og tett knyttet til trusselbildet i hovedstaden, og også fordi det gir oppdragstrening for våre mannskaper.