Kjetil Rekdal, leder for PF i Hordaland, ønsker nye varslingsinstitusjoner som skal sikre trygg varsling.

Ønsker egne «varslingsgrupper»

Varslingssakene i Hordaland politidistrikt har avdekket behovet for et uavhengig system som ivaretar alle involverte parter på en bedre måte.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Kjetil Rekdal, leder for Politiets Fellesforbunds (PF) lokallag i Hordaland. Nå foreslår de overfor PFs landsmøte at det iverksettes flere tiltak for å håndtere varslingssaker bedre - deriblant en egen varslerdomstol og et varslingsombud, og egne «varslingsgrupper» i politidistriktene som skal gi varslingssaker en uavhengig og troverdig behandling.

­– Årsaken til at vi har kommet med forslaget, er at vi har vært og er i en vanskelig tid. Vi ser at det er store mangler rundt det som handler om ivaretakelse av varslere, men også når det kommer til å håndtere saker på en god nok måte, sier Rekdal til Politiforum.

LES OGSÅ: De andre sakene PF-landsmøtet skal ta stilling til

– Mangelfull kompetanse

Han tror ikke dette er noe som er særegent for Hordaland.

– Mye gjelder nok i andre organisasjoner også. Kompetansenivået på dette feltet er mangelfullt, forklarer Rekdal, og fortsetter:

– En av de viktigste tingene å få på plass, er derfor egne grupper som behandler varslingssaker. Grupper som er uhildet og som har kompetanse til å håndtere slike saker. I Hordaland er vi på vei til å sette sammen en slik gruppe, etter modell fra Bergen kommune. Deres tilsvarende gruppe består av tre representanter, som jobber med varslingssakene og gir anbefaling om hvordan disse skal håndteres og utredes. Det er noe lignende vi ser for oss.

Denne gruppen må ha kompetanse til å se hva som er varsling og hvordan dette skal håndteres.

– Det er veldig viktig at det gruppen kommer fram til i sitt arbeid, er troverdig, understreker Rekdal.

PF Hordaland ønsker i tillegg å få opprettet et varslingsombud og en varslingsdomstol, som kan fungere som uavhengige instanser i varslingssaker.

– I dag har vi ingen klageinstans i slike saker, med mindre vi går til anmeldelse. Det finnes ingen som kan gi korrigeringer, slik som eksempelvis Likestillings- og diskrimineringsombudet gjør på sitt felt. Når det er egen arbeidsgiver som behandler klagen, kan prosessen virke lite troverdig og lite tillitsvekkende. Det kan være nødvendig med en uavhengig klageinstans for å sikre habilitet og troverdighet, forklarer Rekdal.

Ønsker kommisjon

Til sist foreslår lokallaget i Hordaland at det nedsettes en kommisjon som skal gjennomgå alt som har skjedd rundt de mange varslersakene i Hordaland politidistrikt.

– Her har hele justissektoren blitt satt i spill. Justis- og beredskapsdepartementet, Statsadvokaten, Riksadvokaten, Spesialenheten, Politidirektoratet med flere har vært inne og sett på Monika-saken og varslingssakene i Hordaland. Hvem som har ansvaret for hva, virker veldig uklart.

Derfor mener PF Hordaland at det må opprettes en kommisjon som ser på hva som faktisk har skjedd.

– Jeg ønsker ikke at vi skal ha denne gjennomgangen sjøl. Vi trenger noen utenifra til å se på hvordan dette har fungert, og i det ligger det at dette ikke har fungert i våre øyne.

Forslagene skal behandles på PFs landsmøte i Oslo, 24.-26. november. PFs forbundsstyre støtter PF Hordalands forslag i sin vurdering.

Powered by Labrador CMS