Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund (PF).
Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund (PF).

Ny nestleder i Politiets Fellesforbund

Unn Alma Skatvold ble valgt til ny, fungerende nestleder i Politiets Fellesforbund (PF). Samtidig kommer det kritikk mot valgkomiteen.

Publisert Sist oppdatert

Skatvold ble valgt med syv mot fire stemmer under forbundsstyrets møte 19. juni. Nylig påtroppet leder Sigve Bolstad endte opp med å stemme mot Skatvold, som han fikk som nestleder. Valgkomiteen hadde på forhånd levert en enstemmig innstilling med råd om å velge Kjetil Rekdal som nestleder, uten at Skatvold, som tidligere har fungert som nestleder, ble spurt om hun var interessert.

Samtidig skal tidligere PF-vedtak om å jobbe for en kvinnelig likevekt i styrende organer vektlegges.

– Jeg har oppfattet at valgkomiteen ikke har tatt kontakt med lokallagsledere eller forbundstyremedlemmer for å søke råd om hvem som burde innstilles til midlertidig nesteleder. Hvis dette stemmer, mener jeg det er kritikkverdig. Lokallagslederne bærer frem medlemmenes meninger, og forbundstyremedlemmene kunne kommet med innspill til aktuelle kandidater. Det er viktig for PF å ha flere gode kandidater til topptillitsverv, og at prosessen oppleves som grundig, demokratisk og rettferdig, sier Stine Benjaminsen Nygård, lokallagsleder i PF Telemark.

Opplever ikke mistillit

Valgkomiteéns leder Iver Aage Iversen opplever ikke at forbundsstyret har mistillit til arbeidet valgkomieén har gjort.

– Forbundsstyret var i denne saken suveren. At styret valgte en annen kandidat enn den vi hadde innstilt, tar jeg til etterretning, sier han til Politiforum.

– Flere i forbundsstyret kunne være interessert i nestledervervet. Tok dere kontakt med aktuelle kandidater, eller var det bare Rekdal dere vurderte?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det interne arbeidet og prosessen vi i valgkomiteen hadde, svarer Iversen.

Bolstad: – Udramatisk

Forbundsleder Sigve Bolstad betegner valget og prosessen rundt det som «udramatisk».

– Før forbundsstyret behandlet saken, og før valgkomiteen hadde avgitt sin innstilling, hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle følge den. Det fortalte jeg til dem som tok kontakt for å fortelle at de ønsket å være kandidater. Da vi fikk en enstemmig innstilling, gjorde jeg det jeg på forhånd hadde sagt, og stemte for valgkomiteens innstilling, altså Kjetil Rekdal, sier Bolstad, og fortsetter:

– Rekdal kjenner jeg godt, blant annet gjennom at vi begge har vært lokallagsledere i PF gjennom flere år. Vi kan samarbeide uten problemer. Når forbundsstyret valgte å sette inn Unn Alma Skatvold i stedet for Rekdal, er det uproblematisk for meg. Jeg kjenner også Skatvold godt gjennom flere år sammen i forbundsstyret, og hun var også nestleder i min vikarperiode som leder. Etter min vurdering taklet hun nestlederrollen på en god måte. Jeg vet at jeg vil kunne samarbeide godt med henne.

Skatvold selv, sier hun ikke tolker Bolstads stemme på Rekdal som mistillit mot henne.

– Jeg forholder meg til at Bolstad har argumentert for at han ønsket å følge valgkomiteens innstilling. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på nestlederjobben i PF nok en gang, sier hun.

Powered by Labrador CMS