Lena Reif i Politidirektoratet.
Lena Reif i Politidirektoratet.

– Nulltoleranse for rasisme

Politiet skal møte alle grupper i samfunnet med respekt og toleranse, understreker Politidirektoratet (POD).

Publisert Sist oppdatert

Det skriver fungerende leder i politifagavdelingen i POD, Lena Reif, i en e-post.

«Det er nulltoleranse for rasisme i politiet. Politiet skal møte alle grupper i samfunnet med respekt og toleranse, uavhengig av alder, kjønn, kultur, legning, livssyn og virkelighetsoppfatning», skriver hun som svar på spørsmål om hva POD har gjort for å imøtekomme kritikken av raseprofilering i politiet.

Reif skriver videre at «utvelgelseskriteriene som legges til grunn for utlendingskontroll skal aldri alene være at personene tilhører en etnisk gruppe eller region, eller at personen har utenlands utseende eller kjennetegn».

Tillit er viktig

Reif understreker viktigheten av at politiet opprettholder et godt tillitsforhold til befolkningen i forbindelse med kontrollvirksomhet «og at enhver kontroll av personer, uavhengig av etnisitet, skjer på en etisk og kvalitetsmessig forsvarlig måte».

«På Politihøgskolen (PHS) berøres møte med publikum og forebygging av diskriminering i flere fag på samtlige studieår av grunnutdanningen. ID-kontroll og utlendingskontroll er også et definert fokusområde for PHS», fortsetter hun.

På spørsmål om POD vet noe om hvorfor ansatte med minoritetsbakgrunn slutter i politiet, skriver seksjonssjef Frode Aarum følgende i en e-post:

«POD registrerer ikke ansattes landbakgrunn, og vet derfor ikke om det er prosentvis flere personer med innvandrerbakgrunn som slutter i politiet enn de med etnisk norsk opprinnelse. POD har ikke gjennomført kartlegging av turnover som får frem slik informasjon».

Behov for kunnskap

På Politiforums siste spørsmål, om POD har initiert noe som tilkjennegir at minoriteter kan sitte på kompetanse politidistriktene trenger, svarer Aarum dette:

«Politiet har i likhet med andre offentlige ansatte behov for kunnskap om ulike grupper og kompetanse innenfor kulturforståelse, med mer. Det er derfor naturlig at politidistriktene kartlegger medarbeidernes kompetanse og erfaring innenfor dette området, og utarbeider kompetanseplaner slik at det er mulig å ta den ansattes eventuelle ekstra kompetanse i bruk ved behov. Som gruppe er det viktig at politiet speiler befolkningen. Vi skal skape legitimitet blant befolkningen og derfor er det viktig at våre ansatte speiler befolkningssammensetningen, også i utseende. Alle trenger å kunne kjenne seg igjen i politiet. Dette gir legitimitet, noe som igjen skaper tillit, og begge er avgjørende for trygghet».

Videre skriver Aarum at det på individnivå ikke er noen «garanti for at en person har ekstra kompetanse utelukkende fordi vedkommende har en annen opprinnelse enn etnisk norsk».

«Dette må sjekkes og bekreftes gjennom intervju, testing, kompetansekartlegging eller gjennom medarbeidersamtalen. På samme måte trenger vi å undersøke om en etnisk norsk søker eller medarbeider har denne type ekstra kompetanse som etaten trenger», fortsetter han.

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt har ikke vært tilgjengelig for kommentar.