- Null tillit til Storberget

Spanerne i Oslo slår knallhardt tilbake mot påstandene fra Knut Storberget.

Publisert Sist oppdatert

Spanerne i Oslo slår knallhardt tilbake mot påstandene fra Knut Storberget om usannheter i Politiforum. De kunne ikke garantere overvåkning av en trailer slik dansk politi ønsket, og hadde ikke full kontroll, slik justisministeren svarte i Stortingets spørretime.

- Vi hadde ikke fysisk kontroll på kjøretøyet slik dansk politi ønsket at vi skulle ha. I en normalsituasjon hadde vi hatt fysisk kontroll på både kjøretøy og sjåfør. Det hadde vi ikke slik justisministeren påstår. Når vi ikke har fysisk kontroll på bilen, vet vi heller ikke hvem sjåføren møter eller snakker med. I tillegg sier justisministeren fra talerstolen på Stortinget at spanerne i Oslo har en egen særavtale om arbeidstidsbestemmelser med avtalt unntak fra lovens hovedregel om minst 11 timers arbeidsfri i løpet av 24 timer. Det er direkte feil. Hadde justisministeren lest Politiforum grundig i desember hadde han fått med seg at vi ikke har det, sier tillitsmannen ved spaningsavsnittet i Oslo.

- Hvordan er spaningsavsnittets tillit til Storberget etter dette?

- Vi har null tillit til Storberget og stemningen internt hos oss er på et lavmål. Noen spanere har sluttet og flere er på vei ut døra. Storberget har tidligere gått ut og sagt at politiet trenger flere spanere. Dette er neppe den beste måten å skape positiv omtale om oss på. Det er nå viktig at vi får på plass en avtale om økonomisk kompensasjon for nasjonalt bistandsansvar og tilgang på spanere når det er behov fra arbeidsgiver, sier tillitsmannen.

Det er ikke første gangen norsk politi får «påpakning» fra utlandet. Nylig gikk rikskriminalsjefen i Sverige ut og kritiserte politiet i Norge fordi de ikke maktet å følge opp henvendelser fra andre lands politi. Han advarte samtidig med at det kunne få konsekvenser for fremtidig samarbeid.

Ikke full overvåkning

I Stortingets spørretime gikk Knut Storberget ut og sa at opplysninger han hadde fått fra Politidirektoratet og Oslo politidistrikt om fremstillingen i artikkelen i Politiforum, ikke er dekkende for situasjonen. Justisministeren sa også at politiet hele tiden hadde kontroll på bilens bevegelser. Det reagerer tillitsmannen og hans spanere meget sterkt på.

- Det som er realiteten i denne saken, er at dansk politi ikke har fått den bistanden de ønsket fra norsk politi. De ønsket spaning som innebærer fysisk kontroll. Vi kunne ikke garantere full overvåkning og saken ble for vår del avsluttet på grensen. Hva som har skjedd etter at traileren forlot grensen har ikke vi uttalt oss om og er egentlig uvesentlig for saken, sier tillitsmannen.

Han har selv vært i kontakt med spanerne som var på jobb da traileren ble stoppet ved grenseovergangen, og de bekrefter at det som sto i desemberutgaven av Politiforum er riktig.

- Aldri fysisk kontroll

Fungerende leder for organisert kriminalitet i Oslo, Øyvind Nordgaren, sier til Politiforum at det normalt sett blir utført både teknisk og fysisk kontroll av kjøretøy ved grenseoverganger.

- Vi hadde en form for overvåkning på traileren, men noen fysisk kontroll var det aldri snakk om. Når det er sagt vil jeg understreke at det er særdeles uheldig at vi ikke klarer å bistå dansk politi på en tilfredsstillende måte. Hvis en lignende situasjon skulle oppstå, må vi vurdere beordringer av personell, sier Øyvind Nordgaren.

Tillitsmannen ved spaningsavsnittet i Oslo, mener uttalelsene fra Storberget ikke henger sammen med det som står i artikkelen i Politiforum. Han påpeker at det aldri ble omtalt spaning av den aktuelle traileren inn i Norge.

- Hvis justisministeren mener at politiet hadde full oversikt over bilens bevegelser så spør jeg meg selv - hva slags oversikt? Vi vet ikke hvem sjåføren av traileren har vært i kontakt med da han var i Norge.

Justisminister Knut Storberget sier at han har fått informasjon angående situasjonen rundt spanerne fra Politidirektoratet og ledelsen i Oslo politidistrikt og forholder seg til det.

- Jeg må forvente at den informasjonen jeg har fått i denne saken er riktig, sier Storberget.

- Moden for utskiftning

Nestleder i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen, mener Knut Storberget er klar for avløsning fra justisministerposten.

Det var Ellingsen som stilte spørsmål med referanse til en artikkel i Politiforums desemberutgave til Knut Storberget i Stortingets spørretime i januar. Nå har han sett seg lei på det han betrakter som en «solskinnsminister» fremfor en justisminister.

- Det er ekstremt alvorlig at han feilinformerer Stortinget. Å påstå at spanerne ved spaningsavsnittet i Oslo har en særavtale, er direkte feil. Dette svekker politiets tillit og ikke minst justisministerens troverdighet, sier Jan Arild Ellingsen.

Ellingsen har over lengre tid observert justisministeren og hans uttalelser i media. Han mener Storberget er på «dypt vann» ved flere anledninger.

- Slik jeg tolker Storberget, oppfatter han sannheten på en subjektiv måte. Han plukker fra hverandre enkeltbiter som passer inn i hans virkelighetsoppfatning. Det var nok morsommere å være justisminister i 2005 og 2006 enn nå. Virkeligheten har nok kommet for nær, kanskje litt for nær, sier Ellingsen.

- Forstår du frustrasjonen ved spaningsavsnittet i Oslo?

- Helt klart. Hvis statsråden er så skråsikker i sin sak, og mener at han kjenner rutinene til spanerne bedre enn dem selv, så burde de bytte jobb. Jeg tror ikke justisministerposten ville blitt dårligere av den grunn, sier Ellingsen og følger opp videre:

- Justisministeren selger et produkt uten innhold. Vi trenger en ny politisk ledelse nå.

- Hva synes du om at justisministeren sier at politiet har full kontroll på bilens bevegelse når spanerne sier noe annet?

- Jeg forutsetter at spanerne er de som har best oversikt og ikke justisministeren fra høyblokka. Konsekvensen av statsrådens kommentar setter spanerne i et grelt lys siden de hevder noe annet. Min stemme går utvilsomt til dem.

Justisminister Knut Storbergets korte kommentar til at Jan Arild Ellingsen vil ha han fjernet som justisminister er følgende:

- Akkurat det har Ellingsen sagt i tre år, så det er ikke noe nytt.

- Hvordan opplever du kritikken fra både ledere og topptillitsvalgte i politiet?

- Det skuffer meg veldig. Jeg har stor tillit til norsk politi og til Politiets Fellesforbund. Men det er ikke jeg som avgjør hvor lenge jeg er justisminister. Det får andre svare på.