NRK etterlyser politiansatt

NRK jakter på politimann.

Publisert Sist oppdatert

NRK Dagsrevyen gjennomførte i samarbeid medPolitiets Fellesforbund for noen uker siden en undersøkelse der vi spurtemedlemmer om de hadde vært utsatt for forsøk på korrupsjon.

De fikk inn mange interessante svar, og lagde en sak som gikk i Lørdagsrevyen.Et av spørsmålene de stilte var;
– Hvilken bakgrunn hadde vedkommende som kom med et tilbud som du oppfattet somforsøk på korrupsjon?

En av respondentene har på dette spørsmåletsvart ”Stortingsrepresentant”.
NRK ønsker å komme i kontakt med vedkommende tjenestemann som har avgitt dettesvaret. At en stortingsrepresentant prøver å bestikke en polititjenestemann, erså alvorlig at det bør undersøkes nærmere, mener NRK.
Hvem var det, hva slags beløp og i hvilken situasjon kom tilbudet? Vedkommendetjenestemann vil selvfølgelig beskytte som kilde hvis vedkommende ønsker det.
Politiet og Politiets Fellesforbund setter nå fokus på mulig korrupsjon ipolitiet, men for at korrupsjon skal foregå er en avhengig av at noen er villigtil å bestikke. NRK synes det er viktig å avdekke dette. Derfor ber vivedkommende tjenestemann ta kontakt med Politiforum ved redaktør Ole MartinMortvedt tlf. 920 52127 som i denne sakensamarbeider med NRK Dagsrevyen.