Nektes voldsoffererstatning

- Blir vanskelig å få pengene nå.

Publisert Sist oppdatert
Avslag. Erik Hanson og Mona Markhus tilbake på stedet hvor de ble utsatt for en bildesperado (foto: Thomas Berg)

Politimann Erik Hanson ble meid ned med bil, påført firebeinbrudd i tjenesten, og tilkjent 75.000 kroner i erstatning. Men det var førhan fikk svar fra Kontoret for voldsoffererstatning.

I forrige nummer av Politiforum gikk lederen for Kontoretfor voldsoffererstatning i Norge, Remi Strand, ut og anbefalte politiet om åsøke oftere om voldsoffererstatning.

Erik Hanson har gjort nettopp det Strand sier, men ble mildtsagt overrasket da han fikk tilbakemelding på søknaden sin.

- Mannen som kjørte meg ned ble dømt til å betale meg 75.000kroner i erstatning. Jeg trodde det skulle bli en smal sak å få søknaden mingjennom hos Kontoret for voldsoffererstatning. Jeg kan ikke helt forstå hvordanjeg kan få disse pengene nå som jeg har fått avslag, sier en oppgitt ErikHanson.

Store skader

22. oktober 2005 opplevde Erik Hanson og hans kollega MonaMarkhus episoden som har brent seg inn i hukommelsen. Hanson ble kjørt ned aven bil hvor sjåføren var i narkorus. Foten gikk tvert av og brakk på firesteder.

I dommen fra Bergen tingrett heter det blant annet: «Hansonhar hele tiden vært plaget med smerter i foten, og har fremdeles nedsatt kraftog bevegelighet. Dette hemmer han fremdeles i forhold til de aktiviteter handrev med forut for ulykken. Det er mulig foten aldri vil leges helt (...)»

Videre har Hanson opplevd episoden som en betydelig psykiskbelastning, og han har måttet søke hjelp hos psykolog. Han var sikker på at hankom til å bli drept da han lå foran tiltaltes bil med brukket fot, og dennedødsangsten har i betydelig grad plaget han i etterkant. Hanson har opplevdtristhet, søvnløshet, utrygghet og usikkerhet i forbindelse med utøvelsen avjobben. I tillegg har han vært plaget av «flash backs» fra hendelsen.

- Dommen var så tydelig i seg selv, og derfor følte jeg megveldig trygg på at det ikke ville bli noen problemer med utbetalingen, påpekerErik Hanson.

Ingen kommentar

Politiforum har vært i kontakt med Kontoret forvoldsoffererstatning, men de ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken.

Tidligere politimann og nåværende rådgiver for Rådgivningskontoretfor kriminalitetsofre i Bergen, Harald Budal, har fortsatt et håp at Hanson kanfå gjennomslag for sin klage.

- Han skal ikke gi opp før klagenemnda har avsagt sin dom.For å si det sånn har det skjedd flere ganger tidligere at klagenemnda har overprøvdsaker fra Kontoret for voldsoffererstatning. Men jeg kan ikke forstå at hanikke skal nå igjennom med denne saken. Hvis ikke Hanson får gjennomslag, betyrdet at personer kan bruke biler til å kjøre ned politifolk uten at de må ståøkonomisk ansvarlig for det de har gjort, sier Harald Budal.