Negative til å forlenge Killengreens åremål

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er syrlig i sin respons påjustisministerens lovforslag for å sikre Ingelin Killengreen fortsatt jobb sompolitidirektør.

Publisert Sist oppdatert

I sitt brev til Justisdepartementet skriver Busch at han menerbeslutningen allerede er fattet og at det derfor ikke er grunn til å avgi noenhøringsuttalelse.

- Beslutningen om å fremme forslag om lovendring som angitt i høringsbrevetsynes i realiteten truffet, jf. bl.a. oppslag i Dagbladet for 20. mai d.å. meduttalelser fra justisministeren. Så vidt en forstår er forslaget også drøftet iRegjeringen, skriver Busch i brevet til Storberget. Det melder NTB.

Politiembetsmennenes landsforening (PEL) har også leverthøringsbrev og tilkjennegir sterke motforestillinger mot å endre loven slik atKillengreen skal sitte lenger.

- Dette lovendringsforslaget fremstår som en ren ansettelsessak. Da blir detsvært vanskelig å uttale seg kritisk til lovforslaget uten at det samtidig kanoppfattes som at man er kritisk til nåværende direktør, skriver PEL-leder Curt A. Lier i sitthøringsbrev.

Negative

Ifølge NTB fremhever Lier Killengreens innsats for norsk politi og skriversamtidig at hun er godt kvalifisert til å fortsette dersom lovendringen skullebli vedtatt. Likevel er det mange grunner til å la være å endre loven på denmåten Storberget nå går inn for.
- PEL har mottatt en rekke reaksjoner fra sine medlemmer. Uten unntak har alledisse vært negative, står det i høringsbrevet.
Også Riksadvokaten anbefaler at Justisdepartementet henter inn uttalelser fralandets politimestre, men fraråder at disse skal hentes inn avPolitidirektoratet eller Riksadvokaten, skriver NTB.