Nå trer DNA-reformen i kraft

Vil gi vesentlig økning i oppklaringsprosenten

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. september vil nye regler for bruk av DNA i etterforskning ogstraffesaker tre i kraft. Regjeringen har satt av 64 millioner kroner tilarbeidet, og den sentrale finansieringen fjerner økonomisk belastning på de enkeltepolitidistriktene. - DNA-reformen er en av de viktigste sakene i min tid somstatsråd, og vil føre til at vi både oppklarer mer og forebygger bedre, sierjustisminister Knut Storberget.

I Soria Moria-erklæringen gikk Regjeringen inn for at politiet skulle gismulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen og at DNA-registeret skalutvides. Nå er dette arbeidet fullført.

- Vi forventer at DNA-reformen vil gi vesentlig økning ioppklaringsprosenten, ikke minst når det gjelder innbrudd. Og det betyr at vitar et langt skritt videre mot å redusere kriminaliteten, blant annet fordi øktoppklaringsprosent er god forebygging, sier Storberget.