Nå skal politiets uniformer under lupen

Politidirekoratet bekrefter at de vil se på mulige endringer i politiets uniformer.

Publisert Sist oppdatert

I sammenheng med at Politihøgskolen foreslår å fjerne T1-jakka fra studentenes utstyrspakke, fremkommer det i et referat fra et møte mellom PHS og Politidirektoratet at sistnevnte har startet et prosjekt der formålet er å gå gjennom politiets uniformskonsept.

POD har bedt Politiets Fellestjenester om å starte prosjektet, som nå er helt i innledningsfasen. Dermed er ingenting konkretisert ennå.

Men det fremgår av referatet at det i tillegg til en gjennom gang av «totalt uniformskonsept» blir en gjennomgang av uniforms- og honnørreglement.

– Vi ønsker å se på et helhetlig nytt uniformskonsept, bekrefter Jørn Schjelderup, seksjonssjef i Politidirektoratet.

Gjennomgang av flere grupper

Schjelderup ønsker ikke å si mer nå, nettopp fordi man akkurat har satt i gang et forprosjekt og lite er klart.

Men i referatet fra møtet mellom PHS og POD fremkommer det også at det i tillegg til «vanlig» politiuniform, vil bli tatt høyde for utseende på blant annet kriminalteknikere, sivile spanere og «andre aktuelle grupper».