Pål N. Arnesen fra YS, Tone Rønoldtangen fra LO og Petter Aaslestad fra Unio har meklet med Staten, her ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De møtte pressen halv sju i dag tidlig.
Pål N. Arnesen fra YS, Tone Rønoldtangen fra LO og Petter Aaslestad fra Unio har meklet med Staten, her ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De møtte pressen halv sju i dag tidlig.

Nå kan du stemme over ny tariffavtale

For snart to uker siden ble det enighet om meklingene i statsoppgjøret. Nå kan politifolk som er medlem av Politiets Fellesforbund stemme ja eller nei.

Publisert Sist oppdatert

Unio og de andre sammenslutningene av fagforeninger i staten kom til enighet med Staten under meklingene om ny tariffavtale for to uker siden. Dermed ble det laget en skisse til ny tariffavtale som Unio, LO og YS anbefaler sine medlemmer.

Men det er du som fagorganisert statsansatt som bestemmer om meklingsresultatet skal aksepteres eller forkastes gjennom uravstemningen.

Unios nettsider, som Politiets Fellesforbund er enn del av, kan du nå stemme ja eller nei. Avstemninga varer fram til 17. juni.