Merker lite til lønnskampen

På normalen igjen.

Publisert Sist oppdatert

I store deler av landet og fra en rekke fralensmannskontorer blir meldt om prekær underbemanning. Men på Askøylensmannskontor er situasjonen en annen

- Vi har heldigvis merket lite til disse problemene, sierlensmann Odd Dale til Askøyværingen.

- Vi hadde en periode med høyere sykefravær enn vanlig, mennå er det mer på normalen, sier Dale.
For en tid tilbake avviste plasstillitsvalgt Anders Bruvikpå Askøy lensmannskontor at lokale polititjenestemenn var innstilt på å ta ibruk drastiske virkemidler for å få synliggjort lønnsproblemene.

- Men vi vil verne om fritiden vår, slik vi er blittoppfordret om å gjøre fra tillitsmannsapparatet sentralt, sa Bruvik, ifølgeAskøyværingen.
Dale er glad for at bemanningskabalen stort sett har godt smertefritt lokalt.
Askøy lensmannskontor har de siste årene hatt vaktsamarbeid med politiet iFjell og Sund og Øygarden.
- Vaktlistene omfatter derfor mannskaper fra alle disse distriktene, sier Dale.