– Mer felles trening for politi og forsvar med nye redningshelikoptre

Vil kunne bøte på ressursbehovet for Forsvaret og politiet.

Publisert Sist oppdatert

Da politiet og Forsvaret i går viste fram hvordan de øver på kontraterror til havs, ankom de første mannskapene cruiseskipet med et Sea King redningshelikopter. Et lignende syn kan bli vanligere i framtida.

I oktober slo VG opp at det har vært full strid mellom Forsvaret og politiet om terrorbekjempelse, men sjefene for de respektive enhetene kontraterrorenhetene avvæpner striden overfor Politiforum. I den grad det har vært uenighet, handler det om ressursknapphet, forteller de.

Og ressursknappheten i forbindelse med øving på terror vil løse seg selv, ettersom Norge har gått til innkjøp av 16 nye redningshelikoptre og har opsjon på å kjøpe seks til. Det tror i alle fall sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen.

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen under øvelsen i går.
Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen under øvelsen i går.

– Jeg tror ressursknappheten vil løse seg med nye redningshelikoptre. På grunn av at dagens seks Sea King-helikoptrene er få og gamle, har det vært liten mulighet til å ta de ut av tjeneste for trening, sier Jakobsen.

– Friksjon handler om ressurser

De første nye redningshelikoptrene vil være i drift i Norge fra 2018. Med en økning i antall redningshelikoptre vil det være mulighet for å trene mer, tror Jakobsen.

– Det vil bli enklere å kunne bruke redningshelikoptre til samøvelser for Forsvaret og politiet, sier han.

Helge Mehus er sjef for Beredskapstroppen. Han mener at i den grad det har vært uenighet mellom Forsvaret og politiet, så har den uenigheten rett og slett vært å forvente.

Helge Mehus i samtale med folk fra Forsvaret. Samarbeidet er godt, mener han.
Helge Mehus i samtale med folk fra Forsvaret. Samarbeidet er godt, mener han.

– Samarbeidet mellom Forsvaret og politiet når det gjelder disse øvelsene er bedre enn noen gang. I den grad man kan snakke om friksjon mellom oss, så handler friksjonen om at begge har behov for flere ressurser. Og det er det helt legitimt at vi har, sier Mehus.