Mener ATB-dommen må ankes

Lokaltillitsvalgt Stig Rune Johnsen mener Stavanger tingrett snublet i jussen under behandlingen av ATB-saken.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Johnsen, som til daglig jobber som etterforsker hos Kripos, i et leserinnlegg til Politiforum.

Bakgrunnen for Johnsens leserinnlegg, er Stavanger tingretts dom i den såkalte ATB-saken 3. november. Der tapte 38 politiledere sin kamp mot staten for manglende lønnskompensasjon. I arbeidstidsavtalen (ATB-avtalen) inngått i etterkant av politikonflikten i 2009, skulle politiansatte få 25.000 kroner i året for å stille seg disponible til å jobbe ut over det Arbeidsmiljøloven tillot.

De 38 politilederne - politioverbetjenter, førstebetjenter og spesialetterforskere - fikk ikke dette tillegget. Denne uken tapte de også rettssaken, men den må ankes, mener Johnsen. «Retten har for så vidt grundig gått igjennom de momenter de mener skal vektlegges ved tolkningen av innholdet i tariffavtalen. Det er også derfor det så åpenbart framkommer at de har snublet i jussen», skriver han i leserinnlegget.