Mangler stillingsbeskrivelser i Troms

Mellom 60 og 100 ansatte i Troms politidistrikt manglerstillingsbeskrivelser.

Publisert Sist oppdatert

Nå slår tillitsvalgte alarm og ber politimester TrulsFyhn rydde opp.

Det er frustrasjon ved flere driftsenheter i Troms på grunnav manglende stillingsbeskrivelsene. PolitietsFellesforbund i Troms har fremskaffet oversikt over driftsenheter som mangler stillingsbeskrivelser. Antallet mangler er urovekkende.

­­- I tillegg er det flere enheter som har gamlestillingsbeskrivelser, som ikke er oppdatert. Manglene gjelder både for siviltog operativt personell. Ved Tromsø politistasjon er problemet gjeldende bådefor de fleste Pb I og Pb II ved orden og etterforskning. Det er uvisst hvorvidt alle Pb III har stillingsbeskrivelser. Det er også flere politiførstebetjentersom mangler stillingsbeskrivelser, sier lokallagsleder i Troms, ElisabethArnesen.

Uten i 16 år

Politiforum har vært i kontakt med flere ansatte ved lokalelensmannskontorer i Troms. Flere har bekreftet at de ikke har egenstillingsbeskrivelse. En person som har vært ansatt siden 1991, har fortsattikke mottatt egen stillingsbeskrivelse.

Ifølge Arnesen stiller gjeldene planverk krav til atstillingsbeskrivelser skal være på plass.

- Dette er viktig verktøy i personalplanleggingen. Ikkeminst for kompetanseplanlegging og for å kunne drive aktiv lønnspolitikk. Innenutgangen av oktober skal de lokale lønnsforhandling-ene være i mål, så det erveldig viktig at driftsledere tar dette problemet på alvor og får i standstillingsbeskrivelser i god tid før lønnsforhandlingene til dem som manglerdet, sier Arnesen.

Også nestleder i PF Troms, Kim Toft, er oppgitt oversituasjon. Han snakker på vegne av de sivilt ansatte.

- Dette problemet må ledelsen i dist-riktet gjøre noe med ograskt som mulig, sier Toft.

Politimesteren har tatt grep

- Lokallagslederen i Politiets Fellesforbund har for fleremåneder siden gjort meg oppmerksom på at det var driftsenheter hos oss hvormedarbeidersamtaler ikke var gjennomført. Dette er i strid med våre instrukser.Derfor har jeg tatt opp tema både skriftlig og muntlig overfor ledergruppen, ogpresisert at medarbeidersamtaler er viktig - det skal vi ha. Derfor tar jeg detnå for gitt at dette er under kontroll, og jeg kommer til å følge dette opp ihøst, sier politimester Truls Fyhn.

Fyhn avdramatiserer mangelen på formelt riktigestillingsbeskrivelser.

- Jeg har nok ikke mistet nattesøvnen om dette ikke har værti orden. I hovedsak mangler stillingsbeskrivelsene for pb1 og pb2, flest påOrdensavdelingen. Men jeg tviler sterkt på at det er folk på Ordensavdelingensom ikke vet hva jobben deres går på. Jeg har likevel tatt skritt for å fåorden på dette. Stillingsinstruks vil bli laget for de som mangler dette utoverhøsten. Pb i og PB II vil trolig få like beskrivelser. Dette er ikke noen storog viktig sak, men vi skal få det formelle i orden, lover Fyhn.