Må svare i Stortinget om feilet satsning mot organisert kriminalitet

Se direktesending fra den åpne høringen hvor blant annet politimestrene gir sine uttalelser.  

Publisert Sist oppdatert

Se direktesendingen overført via NRK.

Med bakgrunn i en knusende rapport fra Riksrevisjonen er det i dag åpen høring i Stortinget rundt politiets innsats mot organisert kriminalitet.

Ifølge rapporten som riksrevisor Jørgen Kosmo la frem, mangler politiet en helhetlig og overordnet strategi for arbeidet mot organisert kriminalitet som fungerer. Blant annet skal det være uklare signaler fra sentralt hold om hvordan arbeidet skal gjennomføres og prioriteres.

– Manglende strategi, få styringsparametere og utdaterte IKT-systemer, er blant hovedgrunnene som hindrer effektiv innsats hos politiet, var Kosmos dom over satsningen.

Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som har bedt om høringen der justisminister Knut Storberget må svare sammen med politidirektør Ingelinn Killengreen.

– Det var bred enighet i komiteen om nødvendigheten av en åpen høring, har stortingsrepresentant Hans Olav Syvertsen i KrF uttalt i forbindelse med høringen.