Politiets lønn- og regnskapssenter ble åpnet i Kristiansund 1. mars.
Politiets lønn- og regnskapssenter ble åpnet i Kristiansund 1. mars.

Lønn- og regnskapssenteret: Bare fire ble med til Kristiansund

Bare fire nåværende ansatte blir med til lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund. To av dem jobbet allerede i byen.

Publisert Sist oppdatert

Dette står dermed i grell kontrast til den opprinnelige beregningen ved å legge lønn- og regnskapssenteret til Politidirektoratets (POD) foretrukne lokasjon Drammen. Der ville, i teorien, cirka 70 medarbeidere være aktuelle for å bli med videre - det vil si akkurat så mange som det var behov for.

Slik gikk det ikke. Fjorårets politiske hestehandel gjorde at lønn- og regnskapssenteret havnet i Kristiansund istedenfor.

Nå er fasiten klar: Kun fire nåværende lønn- og regnskapsmedarbeidere i politiet blir med videre. To av dem jobbet allerede i byen.

Offisiell åpning i mars

Dermed trenger nesten 150 lønn- og regnskapsmedarbeidere ute i politidistriktene, andre oppgaver.

- De ansatte som ikke følger sine oppgaver til Kristiansund vil inngå i personalløpet i de nye distriktene. Disse prosessene pågår nå og der man vil søke å finne annet passende arbeid for den enkelte. Per nå sitter vi ikke med en samlet oversikt over hvor mange som har søkt seg bort eller sluttet, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i POD til Politiforum.

I februar ble det klart at politiet kun skal lønne 50 medarbeidere på lønn- og regnskapssenteret. Da senteret ble offisielt åpnet 1. mars, var de totalt 29 ansatte. Rekrutteringen fortsetter utover våren.

Koster 31 millioner i året

Ekstrabehovet, etter at totalantallet stoppet på rundt 50 medarbeidere, ble dermed på 46 nyansatte.

Som Politiforum skrev om i fjor høst, er årslønnskostnaden for en gjennomsnittlig lønn- og regnskapsmedarbeider i politiet, på 678.000 kroner. 46 nye medarbeidere vil dermed koste politiet drøyt 31 millioner kroner i året - en ekstrakostnad de sannsynligvis hadde sluppet om senteret havnet i Drammen.

Hvem som skal ta denne ekstrakostnaden, er foreløpig ikke avklart. POD har heller ikke oversikt over den totale ekstrakostnaden ved politikernes overstyring.

- Kristiansund er på kort og midlere sikt dyrere enn Drammen da færre mennesker vil følge oppgavene sine til Kristiansund. Regjeringen bevilget 20 millioner kroner i budsjettet for 2017 særskilt for å dekke dette, sier Hermansen.

Usikkert hvem som tar regningen

Han viser til beslutningen fra februar, hvor det ble klart at Direktoratet for Økonomistyring skal overta deler av politiets lønnsoppgaver, og dermed også 20 av de opprinnelige 70 stillingene som var tiltenkt lønn- og regnskapssenteret.

- Hva dette skal innebære i praksis utredes nå og det er derfor for tidlig å si noe om størrelsen på eventuelle ekstrautgifter. Når dette kostnadsbilde foreligger vil vi ta dette videre og adressere eventuelle avvik med Justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til Politiforum at han er klar over og inneforstått med at politikernes beslutning har ført til ekstrakostnader. Dette, sier statsråden, skal tas med i det videre budsjettarbeidet.

Om det er et tema å dekke de økte kostnadene med en ekstrabevilgning, vil han ikke svare på.

– Jeg skjønner at du spør, men kan ikke svare. Vi har noen runder foran oss med revidert nasjonalbudsjett først. Igjen er dette et eksempel på et område hvor man gjennom detaljstyring skaper behov for ekstrabevilgninger. Men jeg vil understreke at jeg er klar over utfordringen, svarer Amundsen.