Landets verste krimgate

Glem kriminalitetsstatistikken på Karl Johan.

Publisert Sist oppdatert

Det er nemligher, i denne lille gatestubben i Stavern, at det garantert blir langt flerevæpnede bankran, vold i nære relasjoner, butikktyverier, alkohol- ognarkotikamisbruk enn du noen gang vil finne nederst i Karl Johans gate.

På Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavernåpner Politihøgskolen om ikke lenge en spesialbygd «krimgate», landets enestespesialbygde øvingsgate til trening i håndtering av de vanligste former forkriminalitet. Kulissene er mer ekte enn du finner i de gamle vill-vest-filmene,selv om et par av «husene» kun har fasade også her.

Nødnett involvert

For å øve på håndtering av bankran, trengs banklokaler. Deter selvsagt på plass i Stavern, og «banken» har fått fullt funksjoneltkameraovervåkingsutstyr som er koblet rett til PHS sin nye operasjonssentral.Den bygges nå i administrasjonsbygget på JKØ. Når ransalarmen går i «krimgata»inne på JKØs område, er det meningen at operatørene på operasjonssentralen skalmotta bildene slik at signalement på «ranerne» kan videreformidles over detnye, avlyttingssikre digitale nødnettet.

Til disposisjon til taktikk-trening i Stavern fårPHS-studenter og politiet flotte lokaler med en rekke tekniske finesser somgjør "krimgaten" til landets beste øvingsfasiliteter til mange typerforbrytelser og forseelser.

- Her skal studenter og politifolk trene som en del av sinoperative utdanning og godkjenning. Gaten og lokalene vil bli utleid tilpolitidistriktene som vil øve på ulike scenarier, sier politioverbetjent HansPetter Horne på PHS i Stavern. Han er ikke rent lite stolt over hva skolen harfått til i Stavern, og kostnadene har på ingen måte løpt løpsk. Bygningsmasse,teknikk og asfalt og alt som trengs til å lage en øvingsgate, har kun kostetskolen 1,5 millioner kroner.

Bygningsbehov

Politietpå Østlandet mangler fasiliteter til trening i operativtaktikk. I Politiets Fellesforbund er det satt fokus på problemstillingen, ogdet er på landsmøtene fremmet forslag til etablering av et øvingssenter påØstlandet. I tillegg til dette arbeidet, kan det gå mot flytting av PHS pågrunn av behov for større fasiliteter med rekordstore studentkull i årenefremover.

Til operativ taktikk i dag benytter politiet på Østlandet en avde utrangerte flyhangarene på Fornebu, hvor det er bygget «leiligheter» somstormes med ujevne mellomrom. Inne i disse lokalene er det ingen ting som kansammenlignes med det som nå bygges i Stavern!

- I denne gaten finner du Vinmonopol med disker vi har fåttfra det nedlagte polet på Notodden. Vi har butikk med reoler fra endagligvarebutikk og varer i hyllene du vil kjenne igjen. Vi har også tenkt påat øvelsene skal evalueres, og ett av lokalene i gata er et klasserom,forklarer Horne til Politiforum. I tillegg er det bygget en leilighet tiltrening i ulike scenarier som vold i nære relasjoner og støy - slik vi er vanttil å håndtere hver eneste helg.

«Bygningen» som kun har fasade, har utskiftbare moduler.Mannskapene vil dermed ikke alltid vite hvordan romfordelingene er når de f.eksskal entre «bygningen».

Hans Petter Horne har et ønske om at både justisminister ogpolitidirektør vil finne veien til JKØ når snora skal klippes i gata i september.