Kun én av fem vil ha bevæpning

Politiets Fellesforbunds (PF) bevæpningsundersøkelse viser at 60 prosent av de spurte politibetjentene ikke ønsker fast bevæpning.

Publisert Sist oppdatert

Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant PFs medlemmer i mai og juni i år, og 4147 polititjenestemenn og -kvinner svarte på undersøkelsen. Der kommer det fram at hele 60 prosent av dem ikke ønsker permanent bevæpning av politiet, skriver VG. Én av fem - rundt 20 prosent av de spurte - sier ja til permanent bevæpning, mens omtrent samme antall spurte ikke tar stilling til problemstillingen.

Avgjøres på landsmøtet

Bevæpningsundersøkelsen er en del av et lengre arbeid av et eget utvalg i PF. Bevæpningsutvalget ble etablert som følge av et vedtak under PFs landsmøte i 2010, og skal utrede spørsmålet om permanent bevæpning av det norske politiet.

I ettermiddag skal forbundsstyret i PF presentere sin innstilling til årets landsmøte, som går av stabelen på Sundvolden i november. Da kan landsmøtet velge om de ønsker å gå inn for permanent bevæpning eller ikke - uavhengig av innstillingen.

Størst i Oslo

Bevæpningsundersøkelsen viser videre at oppslutningen om fast bevæpning er størst i politidistriktene Nordmøre og Romsdal, Troms og Oslo, skriver VG. Der er prosentandelen som ønsker bevæpning på rundt 30 prosent. Søndre Buskerud (11 prosent ja) og Vestfinnmark (6,8 prosent) har lavest oppslutning.