Kritisk til offentliggjøring

Tillitsmann Lasse Roen ved PST reagerer sterkt på NRKs offentliggjøring av Treholt-avhørene.

Publisert Sist oppdatert

– De som har latt seg avhøre, opplever at det går ut over personvernet. Avhørene er gitt under forutsetning av at det er unntatt offentlighet og underlagt taushetsplikt, sier Roen til Politiforum.

Han spør seg om hva polititjenestemennene må tåle i kraft av arbeidet de hadde som yrkesaktive.

Kan skade kommisjonen

Selv etter at Høyesterett har avsagt endelig dom, og selv etter to runder i gjenopptagelseskommisjonen, fremsetter Arne Treholt og hans menighet nye beskyldninger om at polititjenestemenn skal ha forfalsket bevis.

I tillegg opplever alle som avga forklaring til Gjenopptagelseskommisjonen at deres forklaringer er lagt ut på Internett av NRK.

- Gjenopptagelseskommisjonen skal følge de samme reglene som for politiavhør. Jeg er redd at det som har skjedd nå gjør at folk i senere saker vil enten nekte å forklare seg for kommisjonen, eller de vil holde opplysninger tilbake av frykt for at deres forklaringer skal bli offentlig kjen, sier Roen.

Det kan på sikt redusere kommisjonens mulighet til å komme til bunns i viktige saker, mener han.

Sterke reaksjoner

Fra egne medlemmer har han fått sterke reaksjoner på at avhørene har blitt offentliggjort.

– De opplever dette som et brudd på personvernet. Her er det klart personsensitivt materiale som hele verden har tilgang til. NRK har valgt å sladde enkelte opplysninger i noen av avhørene, men likevel blottstilles mange av de som har avgitt forklaring med helt personlige opplysninger, sier Roen.

Som svar på NRK’s innsynsbegjæring, inviterte Gjenopptagelseskommisjonen NRK til å lese dokumentene i deres lokaler i stedet for å oversende dokumentene.

NRK valgte i stedet å bruke en lekkasje til å offentliggjøre mange av forklaringene som ble gitt.

– Skal pressen kunne ta seg til rette også i senere saker uten at det får konsekvenser? Skal pressen være en kommisjon for kommisjonen? spør Roen.

Beskyldninger

Politiansatte må regne med å svare for tidligere arbeid, for slikt følger med jobben.

– Men hva er kravet til de beskyldninger som rettes mot oss? Treholtsaken er en ekstrem sak, men vi kan ikke utelukke at enhver sak som kommer for kommisjonen ender slik, mener Roen.

- Det å være polititjenestemann og bli beskyldt for løgn, bedrag og juks er svært belastende, ikke bare for polititjenestemannen, men også for ektefeller, barn og nære familiemedlemmer som blir konfrontert med beskyldningene, fortsetter han.

Beskyldningene forblir i alle hovedsak uimotsagt, fordi polititjenestemannen har taushetsplikt.

- Skal det ikke være noe krav til hvilket grunnlag slike beskyldninger fremsettes på? spør Roen kritisk.