Krever at 50 stillinger blir besatt

Måtte stenge operasjonssentralen i én time.

Publisert Sist oppdatert

Siden nyttår har ledelsen i politiet på Romerike gitttjenestemennene 5.939 beordringer om overtid. Nå vil ikke de ansatte mer ogkrever i stedet at nærmere 50 ledige stillinger blir besatt, melder Romerikets Blad.

- Mandag måtte vi gå til det drastiske skritt å stengeoperasjonssentralen i politihuset i en time. Det var første gang i historien.Bare rene nødsamtaler på 112 slapp gjennom, sier leder Arild Hustad i PolitietsFellesforbund på Romerike til Romerikets Blad.

- Hele helgen jobbet politiet med underbemanning og nå er vilei av å bli pålagt overtid. Det står nesten 50 stillinger ubesatt i Romerikepolitidistrikt, men på vaktlistene på papiret er disse besatt. Det førerselvsagt til at det må settes inn andre folk når den "papiransatte"skal erstattes.

- Siden årsskiftet er det gitt 5.939 beordninger til ansatteom å jobbe overtid. Det er nesten en slik beordning i timen, året rundt. Dettegjelder Lillestrøm og Gardermoen politistasjoner og de ni lensmannskontorene idistriktet. Vi har registrert 974 brudd på bestemmelsen om at ansatte skal ha11 timers arbeidshvile og 20 brudd på regelen om åtte timers døgnhvile. Nåmener tjenestemannsgruppa at nok er nok og vil ikke lenger være med på å brytereglene i arbeidsmiljøloven.

- Jeg har i løpet av mine 26 år i politiet aldri opplevd entilsvarende overtidskrise som dette. Når driften må baseres på at 50 stillingeri realiteten bare eksisterer på papiret, går det for vidt. Også politifolk harkrav på organisert fritid. Vi har innkalt våre medlemmer til et møte på Frognergrendehus i dag, onsdag. Der skal vi drøfte den videre utvikling i saken, sierlederen i Politiets Fellesforbund på Romerike.

- Det blir selvsagt vanskeligere å få folk til å jobbe overtid etterdette, sier politimester Jørgen L. Høidahl i en kommentar til RomerikesBlad.