Kontaktet advokat.

Politiets Fellesforbund (PF) sentralt, ønsket å belyse ansettelsesrådetsadgang til å avskjedige Evensen etter at domstolen besluttet at han ikke skal fradømmes stillingen

Publisert Sist oppdatert

I svaret fra Føyen advokatfirma understrekes det at rettens behandling av saken og ansettelsesrådets administrative behandling av saken er to forskjellige spor.

«Svaret på spørsmålet blir derfor at ansettelsesrådet kan behandle saken uavhengig av domstolenes vurderinger og konklusjon i straffesaken», skriver advokatfirmaet.

En avskjed i ansettelsesrådet etter Tjenestemannsloven § 15 anses nemlig som et administrativt vedtak, og ikke som en strafferettslig sanksjon.

«Det å meddele en tjenestemann avskjed behøver derfor ikke å behandles av domstolene for at avgjørelsen skal være gyldig», står det i svaret fra Føyen advokatfirma.