Kartlegger veteraner

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører høsten 2012 en levekårsundersøkelse for veteraner med erfaring fra internasjonale operasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen inkluderer veteraner både fra Forsvaret og politiet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Det er Forsvarsdepartementet som er oppdragsgiver for undersøkelsen, som skal sendes ut til 3500 personer som har erfaring fra internasjonale operasjoner.

Undersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til levekår i nåværende livssituasjon, skriver SSB om kartleggingen

Forsvarets arbeidstakerorganisasjoner og de frivillige veteranorganisasjonene har bidratt og vært involvert i arbeidet med spørsmålene og temaene i undersøkelsen.

«Dette er et viktig skritt på veien til mer kunnskap om de som har deltatt i internasjonale operasjoner», understreker SSB.

Formålet med undersøkelsen er å få økt innsikt i veteraners og andre utsendtes livssituasjon for videre forskning og tiltak.