Ingen politistreik

Etter 21 timer på overtid har Unio-Stats forhandlingsleder valgt å anbefale statens tilbud til sine medlemmer.

Publisert Sist oppdatert

Først takket LO Stat og YS stat ja til statens tilbud. Deretter fulgte Unio-Stat litt over kl. 21 i kveld. Etter det Politiforum erfarer er rammen er på 6,1 prosent og frist for uravstemning er 23. juni.

Lenge var streikefaren høyst reell, og det var knyttet omfattende spenning til om politiet ville gå til streik, men leder i Politiets fellesforbund Arne Johannesen vil anbefale forslaget for sine medlemmer.

Mer om detaljer rundt lønnsoppgjøret vil følge.

Politiets Fellesforbund vil legge ut en egen pressemelding på www.pf.no senere i kveld.