- Ikke legg skylda på politiet

Bekymret over frustrerte politifolk.

Publisert Sist oppdatert

Negativt. Jan Arild Ellingsen er bekymret for at det også neste årkommer til å bli mange negative oppslag om mangel på bistand fra politietsside (foto: Thomas Berg).


Nestleder i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen,er bekymret for frustrerte politifolk som ønsker å gjøre en god jobb men somikke får lov til det på grunn av budsjettrammene.

Ellingsen var i utgangspunktet optimist da regjeringen lafrem forslag til budsjett for neste år. Han tror mange i forkant varoptimistiske fordi justisministeren hadde uttalt at man skulle fortsette åsatse på norsk politi.

- Jeg trorjeg har mange med meg når jeg etterlyser den påståtte satsingen. Regjeringenskal ha honnør for økt opptak til Politihøgskolen og mulighet for økt bruk avDNA. Likeledes styrkingen av redningstjenesten men ut over det ser det tynt ut,sier Ellingsen og forklarer hvorfor.

- Detfremlagte budsjettforslaget er så magert at jeg føler at det langt på vei er etbrudd på Politiloven § 1 som blant annet sier «Staten skal sørge for denpolititjeneste som samfunnet har behov for». At budsjettforslaget makter det,tror jeg ikke noe på.

Negativt

Med andre ord er Ellingsen bekymret for at det også neste årkommer til å bli mange negative oppslag om mangel på bistand fra politietsside.

- Personliger jeg sikker på at det finnes mange flinke, frustrerte politifolk rundt om ihele landet som ønsker å gjøre en god jobb men som ikke får lov til det pågrunn av budsjettrammene, sier Ellingsen, og legger til.

- Det finemed dagens politiske styring er at vi har en flertallsregjering. Med andre order det ingen tvil om hvor ansvaret ligger. Det ligger hos justisminister KnutStorberget og resten av regjeringen. Selv om jeg ikke har så mange år iStortinget, ser jeg at vår nåværende justisminister begynner å bli faretruendelik sin forgjenger. Det synes jeg er skuffende. Jeg må innrømme at jeg troddeat Storberget, da han tok over, ville føre en mye mer offensiv politikk enn hvatilfellet er så langt. Det kan være ulike årsaker til det, men faktum er atpolitiet med tre års styring med rød-grønt flertall, ikke sitter bedre i detenn ved forrige regjering, kanskje tvert imot. Justisministeren må gjerne væreuenig i det, men også i dag holder politidistriktene stillinger vakante fordide mangler frie midler.

- Hva menerdu bør gjøres?

- Ettermitt skjønn trenger vi en verdidebatt om justis- og derigjennom politi-Norge.Hva slags politi skal vi ha? Hva slags kriminalitet må vi leve med? Hvorfor harikke politiet krav til respons tid når andre har det? Og ikke minst, skal vi fortsettei retning av et samfunn der de som har råd til det kjøper seg privat vaktholdmens alle vi andre må forholde oss til politiets realitet, enten det blir 30min, to timer eller kanskje etter helgen hvis kriminaliteten begås utenfor«åpningstid», svarer den frittalende FrP-politikeren.

- Ikke skyld påpolitiet

For JanArild Ellingsen er målet at Norge skal ha en velfungerendepolitietat som i størst mulig grad oppfyller publikums forventning om bistand.

- Dennebistanden er et fellesgode som folk har rett på blant annet gjennom det faktumat skattetrekket til hver og en av oss skal dekke slike fellesgoder,sierEllingsen.

Han menerdet er urimelig at politiet får skylden for det som går galt når det erregjeringen og Stortingsflertallet som har ansvaret for lovverk og deøkonomiske rammer som stilles til rådighet.

Og helt tilslutt et lite stikk til regjeringen fra Jan Arild Ellingsen.

-Regjeringen har som mål å oppklare 38 prosent av kriminaliteten neste år. Medandre skal mer enn seks av ti slippe unna. Er det å følge opp Politiloven § 1?Likeledes skryter regjeringen av at politiets rammer er styrket med ca en halvmilliard fra 2006 til og med 2008. Det er altså et beløp tilsvarende det FrPfremforhandlet for 2005 sammen med Bondevik II regjeringen. Vi gjorde det sammepå ett år som denne regjeringen har brukt tre år på.