- Ikke behov for hijabdebatt

Leder for Politiets Fellesforbund (PF), Arne Johannessen, ser ikke behovet for en ny debatt om bruk av hijab i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier han til PF.no

– Politiets Fellesforbund sier fortsatt nei til at politifolk kan bruke hijab i tjenesten. Vi har et reglement som er veldig strengt, der det ikke er lov å gå med noen personlige effekter som signaliserer politisk eller verdimessig ståsted. Bruk av hijab vil bryte med dette prinsippet, sier Johannessen.

Forventer ingen endring

Mandag kom det fram at regjeringens livssynspolitiske utvalg ønsket å åpne for bruk av hijab i politiet og domstolene.

I 2009 besluttet Justisdepartementet å ikke ville åpne for bruk av religiøse symboler i tilknytning til politiuniformen, etter at Politidirektoratet (POD) samme år hadde sagt ja til hijab i politiet.

Johannessen forventer at Justisdepartementets beslutning opprettholdes.

– Hovedargumentet de la til grunn var at politiet skal fremstå som upartiske og nøytrale i sitt møte med publikum. Da saken blusset opp igjen i 2010, holdt de beslutningen fast. Det forventer jeg de gjør denne gangen også, sier han.

I 2009 arranger PF et møte med norske politikvinner og -menn med minoritetsbakgrunn, for å finne ut hva de mente om å knytte hijab og andre symboler yil politiuniformen.

– Vi ønsket også å få høre litt om hvilke utfordringer de generelt møter i sin arbeidshverdag i norsk politi. Det var et veldig nyttig møte. Det kom frem argumenter som gikk i begge retninger, men hovedtyngden støttet opp om vårt standpunkt, sier Johannessen.