Hvorfor er det viktig for deg å delta på PFs landsmøte?

Karen Alette Melander, Terje Moland, Ingelin Killengreen og Per Engebretsen svarer.

Publisert Sist oppdatert

Karen Alette Melander

Ekspedisjonssjef, Politiavdelingen,Justisdepartementet

- Jeg synes at det er viktig å være tilstede på PF sitt landsmøte fordi det ernyttig å føle på stemningen og få et inntrykk av hvordan situasjonen ute ipolitiet oppfattes. Jeg registrerer at det et stort engasjement på lønn, mendet er ikke riktig av meg å kommentere det noe nærmere.

Landsmøtet er en viktig læringsarena for meg, i tillegg tilat det er nyttig å lytte til den faglige debatten om tillit til politiet ogselvsagt å lytte til min egen statsråd. Det er og positivt å kunne møtejustiskomiteens medlemmer i en uformell setting. Dessuten er det hyggelig å fåvære gjest på PFs landsmøte.

Terje Moland Pedersen

Statssekretær

PFs landsmøte er en viktig arena for oss politikere til åhøre debatter i de mange politiske tema som diskuteres her. Som tidligeretillitsvalgt i politiet kjenner jeg det kribler i kroppen etter å entretalerstolen. Jeg synes at justissektoren har gode organisasjoner som vi hargode møter med og som vi lytter til. Her møter jeg genuint interessertetillitsvalgte som er opptatt av å utvikle politirollen. I og med at PF er enkamporganisasjon må vi leve med kritikken som reises mot politisk ledelse.Likevel må jeg innrømme at den frustrasjonen som kommer til syne fratalerstolen gir inntrykk.

-

Ingelin Killengreen

Politidirektør

- Jeg hører til blant de heldige som blir invitert som gjestog foredragsholder på PFs landsmøter hvert år. Slik har det vært gjennomsvært mange år nå, og for meg er det avgjørende å få denne muligheten til åsnakke med de tillitsvalgte og føle «stemniningen på pulsen». Man kan lese myeut av å lytte til innlegg og debatter, og det blir også tid til mange ogviktige enkeltsamtaler. I tillegg får jeg selv en mulighet for å snakke tilforsamlingen - og ikke minst får forsamlingen anledning til å stille spørsmålog gi tilbakemeldinger på forhold som de ønsker forbedret eller saker de ønskerprioritert. Lønnskamp og budsjett er gjengangere - så også i år.Tilbakemeldingene her var nok imidlertid sterkere enn jeg har registrert desiste årene. Det er et signal som er viktig å ta med seg hjem.

-

Per Engebretsen

Forhandlingssjef UNIO

For meg er det interessant å være til stede i en såtoneangivende fagforening som PF, som representerer så mye som 40 prosent avstatlig sektor i UNIO. Det er viktig å få høre hvilke tanker og synspunkter somfremkommer i lønnsdebatten, og hva som er grunnlaget for de vedtak som PFfatter. I tillegg er det alltid hyggelig å komme til PF. Nå ser jeg frem tilkommende lønnsdiskusjon. Engebretsen som var statens personaldirektør før hanble forhandlingssjef i UNIO, mener det er like moro på begge sider avforhandlingsbordet.