Hvordan lede for prestasjoner

Forfatteren har skrevet eninteressant og praktisk bok om prestasjonsledelse og prestasjonskultur.

Publisert Sist oppdatert

Hanhenvender seg med denne boken til ledere og ansatte i kunnskapsvirksomheter.Det skulle gjøre den aktuell i politiet.

Boken inneholder 12 kapitler.Her omtales en rekke interessante temaer. Kompetansebegrepet omhandles. Team ogteamutvikling diskuteres. Vi kan her lese om kjennetegn ved høyt presterendeteam. Hva er prestasjonskultur og hvordan skape og opprettholde denne typekultur? Gjennomføringskraft og sterkt driftsfokus påpekes som viktig. Viderehvordan lede for prestasjoner. Det vises at lederrollen er kompleks ogkrevende, men samtidig viktig. Forfatteren omhandler også faktorer somkommunikasjon, mål og mot samt betydningen av lederes og ansattes motivasjon ogentusiasme. Han omtaler også betydningen av verdier og hvordan disseoperasjonaliseres i virksomheter.

De mange intervjuene medkjente ledere og ikke minst den omfattende bruken av eksempler fra en rekkenorske virksomheter gjør at boken får et solid og praktisk perspektiv. Boken ergodt skrevet og lett å lese. Dette er en bok mange ledere også innenforpolitiet kan bli litt klokere av og ha nytte av i sitt lederskap.

Forfatteren Sigurd Vik harbakgrunn fra markedsorientert ledelse. Han jobber nå som seniorkonsulent iRight Management som leder- og teamutvikler i både privat og offentlig sektor.

Sigurd Vik: Prestasjonskulturog prestasjonsledelse

Universitetsforlaget, 2007