Høyre vil ha flere vektere til å gjøre politiarbeid

Men Odd Eindar Dørum mener det er viktig å planleggelangsiktig for å få en forsvarlig bemanning i politiet for å unngå envekterstat.

Publisert Sist oppdatert

Venstre mener vi trenger en klar grenseoppgang mellom hvavektere skal gjøre og hva som er politioppgaver.

- Venstre mener det er uheldig at vektere pågriper borgereså ofte som de gjør, uten at denne virksomheten er nærmere regulert, og at denbeste måten å unngå at vektere brukes som en «privat politierstatning» på er åsørge for at vi har nok politifolk, sier Odd Einar Dørum.

Derfor foreslår han å økebemanningen i politiet med 3000 stillinger fordi det ikke erønskelig med en vekterstat, men et tydelig, aktivt og synlig politi.

- Det er etkjernepunkt i en rettsstat at det som hovedregel er politiet som har rett til åbruke personmakt, sier Odd Einar Dørum, og fortsetter:

- Det er uheldig at vektere pågriper borgere så ofte som degjør, uten at denne virksomheten er nærmere regulert, og at den beste måten åunngå at vektere brukes som en « privat politierstatning » på er å sørge for atvi har nok politifolk.

Venstre foreslo allerede før jul et nytt regelverk ogrutiner for vekteres utøvelse av makt. Forslaget er ennå ikke behandlet iStortinget,