Høyre krever 2 000 flere politifolk

2 000 flere politifolk innen 2015. Det krever Høyre i sin nye krimplan.

Publisert Sist oppdatert
Planen er laget fordi partiet allerede nå forbereder seg på å overta regjeringsmakten i 2013.

– Da skal vi ha en ferdigtygd plan som umiddelbart kan settes ut i livet. Der vil vi se politiets innsats mot alvorlig og grenseoverskridende kriminalitet, tiltak for å redusere gjengangerkriminaliteten, politiets tilstedeværelse og betydningen for å skape trygge lokalsamfunn og forebyggende arbeid i sammenheng, sier Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl til VG.

Hovedpunktet i krimplanen er en kraftig økning i politibemanningen – fra rundt 8 000 utdannede politifolk i dag til 10 000 om fem år.

– Vi må starte opptrappingen allerede nå. I dag står 134 nyutdannede politifolk uten jobb og vi vet at et nytt stort politikull er klare om åtte måneder. Derfor er det viktig å få finansieringen på plass, sier Oktay Dahl til VG.

Fremskrittspartiet lar seg ikke imponere over Høyres krimplan.

– Vi hadde ikke hatt en eneste polititjenestemann mer om Høyre hadde fått det som de ville, sier Frps justispolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen til VG.

Han mener den marginale økningen Høyre foreslo i revidert nasjonalbudsjett bare ville gitt det enkelte politidistrikt rundt to millioner kroner mer.

– Disse pengene ville ikke gått til en eneste ny polititjenestemann, men blitt spist opp av prisøkninger og datamateriell, sier Ørsal Johansen til VG.