Tidligere justisminister Grete Faremo burde informert Stortinget tidlig, da det ble klart at tomten var for liten, mener dagens regjeringspartier.
Tidligere justisminister Grete Faremo burde informert Stortinget tidlig, da det ble klart at tomten var for liten, mener dagens regjeringspartier.

Høyre: – Faremo burde informert Stortinget

Den rødgrønne burde informert Stortinget, siden de visste at tomten til nytt beredskapssenter på Alna var for liten, mener Høyre og Frp.

Publisert Sist oppdatert

Høyre og Frp ønsker at kontrollkomiteen på Stortinget skal se på den rødgrønne regjeringens behandling av nytt beredskapssenter.

– Den forrige regjeringen har ikke overholdt sin opplysningsplikt overfor Stortinget, sier Høyres justispolitiske talsmann, Anders Werp, til NRK.

Som Politiforum skrev i februar, ble Justis- og beredskapsdepartementet informert om at tomten var for liten i mars 2013, mens det først ble offentlig kjent før jul.

Werp mener det er svært alvorlig at ikke Stortinget ble informert tidligere.

– Skittent spill

Ifølge NRK bekrefter justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i et brev til Werp at departementet hans, før han ble statsråd, kjente til arealmangelen i et halvt år før det ble offentlig kjent.

Werp mener daværende justisminister Grete Faremo har brutt opplysningsplikten.

– Det er informasjon vi skulle ha fått, og som hadde gitt Stortinget muligheten til å vurdere dette på nytt i lys av nye opplysninger. Det fikk vi aldri muligheten til, på et prosjekt vi har sagt er viktig og som haster, sier Werp.

Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann, Ulf Lerstein, omtaler mangelen på informasjon som skittent spill.

– Jeg synes dette er veldig skittent spill. Dette var en viktig sak i valgkampen, ikke minst i Oslo-området, der den rødgrønne regjeringen var klar på at de skulle investere store beløp på Alna, sier Leirstein til NRK.

– Jeg skjønner at man synes denne saken var politisk vanskelig, men dette er å føre velgerne og den daværende opposisjonen bak lyset, fortsetter Frp-politikeren.

Mener hun visste for lite

Tidligere justisminister Grete Faremo sier til statskanalen at hun fikk informasjon, men visste for lite til å informere Stortinget i mars 2013.

– Det var skapt en uklarhet som gjorde at jeg visste ikke hva jeg skulle tro. Jeg er ikke bygningsingeniør, og hadde så langt forholdt meg til det forslaget som lå i Statsbygg sin rapport fra året før.

Hun avviser at hun hadde plikt om å informere, og sier hun måtte komme til bunns i opplysningene fra Politidirektoratet.

– Kvalitetssikring for å få fram et reelt forslag var nødvendig, og det var først det som kunne gi grunnlag for framlegg til Stortinget. Det var noe jeg jobbet hardt med å avklare raskest mulig. Derav disse møtene vi hadde vi departementet, og det klare oppdraget med å komme raskest mulig tilbake med et reelt forslag, sier Faremo.