Politifolk kan få erstatning etter trusler, har Høyesterett bestemt. Illustrasjonsbilde.
Politifolk kan få erstatning etter trusler, har Høyesterett bestemt. Illustrasjonsbilde.

Høyesterett gir politifolk erstatning etter grove trusler

Høyesterett lar dommen fra lagmannsretten stå. Dermed kan politifolk få erstatning etter svært grove trusler på jobb.

Publisert Sist oppdatert

I april avgjorde lagmannsretten at politifolk skal kunne få erstatning når de blir truet på jobb. Saken ble av domfelte anket til Høyesterett, men Høyesterett har nå avvist anken.

Det betyr at dommen blir stående og at politifolk kan få erstatning.

Trodde de skulle dø

Saken startet i Larvik i januar i fjor. En mann motsatte seg pågripelse ved å true med å skyte en pil gjennom hodet på en tjenestemann, samt at han under amfetaminrus truet flere politibetjenter ved å løpe etter dem med pistol og sverd. Politifolkene var selv ubevæpnet, og situasjonen ble såpass tilspisset og fryktet for livene sine ved at de var sikre på å bli skutt av gjerningsmannen.

I november ble mannen i Larvik tingrett dømt til ett års fengsel og til å betale 25.000 kroner i oppreisning til de hver av de fem politimennene. Domfelte anket avgjørelsen inn for lagmannsretten også ga politifolkene medhold i at de tilkom erstatning.

Høyesterett har nå fastslått at anken blir forkastet. I grunnlaget for avgjørelsen vektlegger Høyesterett at gjeringsmannen utsatte polititjenestemennene for sterke fysiske påkjenninger. Rettens flertall la til grunn at tjenestemennene ble påført skade eller krenkelse under utføring av tjenesten, som utgangspunkt kunne tilkjennes oppreisning på linje med andre. Rettens vurdering er at oppreisning til tjenestemenn skal gis ved meget grove krenkelser. Dermed var det grunnlag for å tilkjenne tjenestemennene oppreisningserstatning.

Ville blitt skutt

Selv om det i ettertid for tjenestemennene viste seg at våpenet gjerningsmannen truet med var en softgun, opplevde tjenestemennene den som ekte, og dermed ble saken vurdert som om det var brukt et reellt våpen. I vitneprovene fra tjenestemenne fremkom det at gjeringsmannen fremstod som så utagerende, voldsom og farlig at vedkommende ville blitt skutt umiddelbart om politiet hadde hatt bevæpning.

Lagmannsrettens dom på 10 måneder ubetinget fengsel for gjeringsmannen stående, og det samme ble erstatningsbeløpet på 25.000 kroner gjerningsmannen må betale til hver av tjenestemennene. Mannen fikk noe strafferabatt fordi han ga en uforbeholden tilståelse for forholdet.

I Høyesterettsdommens premisser ble det vektlagt at politiet har et særlig sterkt strafferettslig vern når de opptrer i tjenesten, jf straffelovens § 128.

– Ble fryktelig glad

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Vestfold, Karin Walin, sier dommen er viktig.

– Dette er en prinsipiell og viktig sak for alle politiansatte, sier Walin til Politiforum.

– Det var en veldig spesiell hendelse og den skaper nå presedens, mener lokallagslederen.

Det samme mener bistandsadvokat Pål Morten Andreassener. Til NRK sier han at saken er viktig for andre politifolk som opplever vold elle trusler i tjenesten.

– En av mine klienter fortalte at hun var fryktelig glad for resultatet. Det er her selvsagt ikke pengesummen som gir gleden, men den symbolske verdi i at man får en oppreisning for en krenkelse man var utsatt for og et kvalifisert stempel på at slike handlinger ikke skal aksepteres, sier Andreassen til NRK.