Slik kan politiets nye helikopter se ut, ferdig uniformert. Helikopteret er av typen Leonardo AW169. Bildet er manipulert.
Slik kan politiets nye helikopter se ut, ferdig uniformert. Helikopteret er av typen Leonardo AW169. Bildet er manipulert.

Her er det nye politihelikopteret

Se de første, manipulerte bildene av hvordan et ferdig uniformert Leonardo AW169 politihelikopter kan komme til å se ut.

Publisert Sist oppdatert

Den 12. juli ble beslutningen tatt: Det er produsenten Leonardo Helicopters som skal levere de nye politihelikoptrene.

Kontrakten, som etter planen skal signeres i august, inkluderer innkjøp av tre helikoptre av typen AW169, med en opsjon på ytterligere tre helikoptre.

Investeringskostnaden for selve helikoptrene blir på 313 millioner kroner, mens hele kontrakten - som inkluderer kjøp, drift og vedlikehold av helikoptrene - har en verdi på i overkant av 670 millioner kroner over ti år.

Godkjent uniformering

Nye, manipulerte illustrasjoner fra produsentens norske representant Conrad Mohr AS, viser hvordan politihelikoptrene kan komme til å se ut når de en gang vil være i lufta over norsk territorium.

Forslaget til uniformering har blitt godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet, men Conrad Mohr AS tar forbehold om at det kan komme endringer når uniformeringen skal gjøres fysisk på de ferdige helikoptrene.

– Dette er vårt forslag basert på politiets mal, sier Conrad Mohr, leder for Conrad Mohr AS, til Politiforum.

Politihelikopter ny 2.jpg
Politihelikopter ny 2.jpg

Utstyres forskjellig

Freddy Rotseth, leder av politiets helikoptertjeneste, sa i juni dette til Politiforum om kravene til de nye politihelikoptrene:

– Vi stiller krav om at helikoptrene skal kunne fly 250 nautiske mil med seks passasjerer pluss besetning om bord. I transportmodus skal helikopteret kunne operere i 3,5 timer. Så skal vi også videreføre dagens konsept, med politihelikopteret som en observasjon- og overvåkningsplattform.

Når helikoptertjenesten får tre helikoptre tilgjengelig, vil de de også utstyres forskjellig.

– Ett helikopter skal stå i transportberedskap, ett i observasjonsberedskap, mens det tredje benyttes til vedlikeholdstrening eller sertifisering. Helikopteret som står i transportmodus, vil ikke ha observasjonskapasitet, sa Rotseth.

Det tredje helikopteret skal også kunne konfigureres til både transportberedskap og observasjonsberedskap, og helikoptertjenesten ønsker også å videreføre skarpskytingskonseptet.

Levering i 2019

Helikoptertjenesten stiller krav om at de tre nye helikoptrene skal leveres i 2019. Det skal gå fint, sier den norske leverandøren.

Politihelikopter ny 4.jpg
Politihelikopter ny 4.jpg

– Ja, det får vi til, sier Mohr.

Han sier produksjonen av helikoptrene vil bli igangsatt etter at kontrakten er underskrevet og et iverksettelsesmøte med departementet er gjennomført. Dato for kontraktsinngåelsen er ennå ikke avklart.

– Det er det Justis- og beredskapsdepartementet som bestemmer.

Trenger nye operatører

Når politiet nå får utvidet helikopterparken, vil det også utløse behov for nye operatører.

Viktigst er imidlertid en langt bedre helikopterberedskap, understreket Rotseth overfor Politiforum.

– Vi får tilført en ny dimensjon med flymaskiner som er mer robuste og som har transportkapasitet. I tillegg har det også vært en utvikling på teknologisiden i flybransjen de siste 15-16 årene. Tre helikoptre vil også gi oss større robusthet. De helikoptertypene som er med i konkurransen flyr også fortere enn dagens helikoptre, under tilsvarende forhold.

Powered by Labrador CMS