Har løsningen klar

PDMT sier utrullingen av D#2 er i rute, og at en løsning for implementering av Indico er på plass.

Publisert Sist oppdatert

Anne Ruden-Grinaker i PDMTs kommunikasjonsavdeling, forteller at det oppsto «uforutsette utfordringer» med Indico under prøveperioden.

– Hensikten med pilotene er nettopp å avdekke slike utfordringer og iverksette korrigerende tiltak. PDMT har nå funnet og testet en løsning for å kunne bruke avhørsutstyret Indico i politiets nye IKT-driftssystem, sier hun til Politiforum.

Løsningen er allerede testet ut i Hedmark politidistrikt, med gode erfaringer.

– Vi er derfor klare for å implementere utstyret i pilotdistriktene Østfold og

Hedmark. Oppstartsmøter med flere distrikter vil fortsette utover sommeren og høsten 2011, sier Ruden-Grinaker.

Problemene løses

Frittstående PCer er nødvendig for å unngå virus inn i systemet, sier programleder Arnfinn Opdal i Politidirektoratet.

Han viser til man på de nye tynnklienten kan benytte USB-baserte CD-spillere til å spille av overvåkingsopptak politiet jevnlig ser på. Det er ikke laget slik at man lokalt ute i politiet kan installere programmer

inn på tynnklienten.

Årsaken er at man i det gamle systemet så at lokalt installerte programvarer ga problemer i politiets datasystemer. For å unngå omfattende feilsøkingsoperasjoner er det nå bestemt at all programvare som benyttes i D#2-løsningen skal gjennom en godkjenningsprosedyre.

– Vi har sett at politiet samlet sett har hatt en meget omfattende programportefølje, og at det i stor grad har vært sammenfall av funksjonalitet. I POD mener vi det er fornuftig å redusere omfanget av programporteføljen. Det er en pågående vurdering av hvilke programvarer som i dag brukes lokalt som skal videreføres i D#2-løsningen, sier Opdal.

- Vis forsiktighet

Han ber brukerne vise stor forsiktighet i forhold til å benytte minnepinner og USB-enheter, og understreker at ukjente databærere kun skal behandles i frittstående PCer som ikke er knyttet til politiets nettverk.

– Skal man bruke minnepinner og USB-enheter, skal disse på forhånd være godkjent av PDMT. Vi kommer til å ha en fortløpende dialog med PDMT underveis i utrullingen av D#2, sier Opdal.