Har behov for unntak fra loven

Politimester Christine Fossen mener tallene viser a tpolitiet fortsatt har behov for unntak fra deler av Arbeidsmiljøloven.

Publisert Sist oppdatert

Et slikt delvis unntak tillates i dag.

– Det er ikke tvil om at politiet må kunne fravike Arbeidsmiljøloven. Vi trenger de unntaksbestemmelsen vi har, fastslår Fossen som er politimester i Søndre Buskerud politidistrikt.

Samtidig som hun viser til at overtredelsene av Arbeidsmiljøloven er nedadgående.

– Vi jobber kontinuerlig med å skape en større bevissthet, kompetanse og forståelse av regelverket i organisasjonen, men jeg ser at det tar tid, sier Fossen.

Trekker fram eksempler

På hvert ledermøte har hun innført en HMS-del hvor sykefravær og Arbeidstidsbestemmelsene (ATB) tas opp. Det blir trukket frem gode og dårlige eksempler.

– Dette gjør vi for å oppmuntre lederne til å jobbe med dette. Samtidig handler det også om å skape en bevissthet for nødvendigheten om å tilpasse arbeidet til Arbeidsmiljøloven hos den enkelte tjenestemann.

I samarbeid med Politiets Fellesforbund underviser vi dem i regelverket under den årlige operative treningen, sier Fossen. Hun legger ikke skjul på at en del av mannskapene er veldig interessert i å jobbe overtid, og at det kan være en årsak til det store antall avvik fra regelverket.

Spillereglene skal følges

Politimesteren bedyrer at hun er opptatt av avtaleverket som ligger i ATB og arbeidslivets spilleregler skal følges.

– Nettopp fordi vi er politi. Når vi skal passe på at andre overholder reglene, må vi gjøre det selv også. Som politietat skal vi selvsagt følge loven, og jeg forventer at de som jobber under min ledelse følger loven. Faktisk er Arbeidsmiljøloven en lov som er der for å verne arbeidstakerne selv mot skadelige virkninger hvis det ikke blir nok søvn og hvile mellom arbeidsøktene. Som arbeidsgiver må vi forsøke å demme opp for feilskjær, sier Fossen.

Tilbakemeldinger hun har fått fra flere operasjonsledere viser at de har fått en bedre hverdag på jobb etter at de nye arbeidstidsbestemmelsene som ga bedre døgnhvile trådte i kraft. I tillegg til økt fokus på ledermøtene og intern opplæring i regelverket har Fossen innført en særskilt risikovurdering når tjenestelistene settes opp for å unngå for høy belastning på mannskaper. Men hun erkjenner at det er krevende å gjøre tilsvarende vurderinger ved akutte hendelser.

– Da er tidsaspektet ofte så viktig at det nok kan hende vi glipper på det, sier Fossen.

Hun ser frem til at politiet får nytt TTA – et dataprogram som skal være et bedre verktøy til hjelp for å håndheve regelverket.