Datasystemet BL er ustabilt og har satt deler av politiarbeidet ut av spill. Tross at politiet bruker store summer på IKT.
Datasystemet BL er ustabilt og har satt deler av politiarbeidet ut av spill. Tross at politiet bruker store summer på IKT.

Har åpnet BL for alle ansatte

Etter to og en halv uke med ustabilitet har Politiets IKT-tjenester åpnet datasystemet BL for det normale antallet brukere.

Publisert Sist oppdatert

– BL er nå oppe og går for det normale antallet brukere. Det viser at endringene vi gjorde i BL forrige uke fungerte. Men fortsatt vil BL ha særskilt oppmerksomhet framover.

Det sier direktør i politifagavdelingen i Politidirektoratet, Kristin Kvigne, til Politiforum mandag ettermiddag.

Før helga fortalte Politidirektoratet at de håpet å kunne koble på flere brukere på BL, etter to og en halv uke med nedetid og ustabilitet. Nå har rundt 2700 ansatte tilgang til systemet. Det tilsvarer normal bruk.

– Nå har vi normal drift. I ettermiddag vil PIT vurdere å avslutte staben, sier seksjonssjef for IKT-tjenestestyring i Politidirektoratet, Asbjørn Rønnestad.

Nå gjenstår opprydningsarbeid for distriktene

Mens BL var utilgjengelig for de fleste etterforskere og jurister i politiet, ble flere oppgaver satt på vent. Forvaltningsoppgaver gikk seinere, og dokumentasjon i straffesakene måtte lagres lokalt. Det har vært mye usikkerhet om politiets datasystemer har vært oppdaterte med fersk info.

Nå gjenstår opprydningsarbeid for distriktene etter IKT-kaoset.

– Vi har sagt at attester skal prioriteres, så vi ikke får restanser der. Vi ser at dette vil være en belastning for distriktene, men det er viktig at systemene våre er a jour, sier Kvigne.

Politidistriktene har hatt oppmerksomheten rettet mot å redusere restansene i år, men med BL-krisa var det frykt for at restansene ville øke igjen. Når BL er tilbake, forventer POD at distriktene fortsetter å fokusere på nedbygging av restanser.

– Hvordan BL-situasjonen vil slå ut på restansene, vil vi se ved neste restansetelling. Vi har forståelse for frustrasjonen i distriktene og det merarbeidet de må gjennom. Nå håper vi stabiliteten fortsetter og at vi får bruken av BL over i normal bane, slik at publikum merker minst mulig, både når det gjelder straffesaker og forvaltningsoppgaver, sier Kvigne.

Ikke sikre på hva som var feil

Politiets IKT-tjenester og utviklere fra leverandøren og andre etater, har jobbet på spreng med å finne feilen siden 20. oktober. De har gjort endringer i koden i datasystemet, og det har hjulpet.

– Vi har gjort feilretting. Vi vil fortsette å gjøre analyser framover for å se om det er noen områder vi vil gjøre endringer på. Så langt har vi rettet områder i BL som handler om hvordan løsningen snakker med databasen. Vi leter nå etter flere forbedringsområder, forteller seksjonssjef Rønnestad.

Jakten på årsaken som førte til at BL ble slått ut, er fortsatt høyt prioritert.

– Vi er usikre på om vi har funnet den utløsende årsaken til feilen. Videre analyser og feilsøking skal avdekke dette. Vi jobber altså i to spor nå. Overvåking for å sikre stabil drift, og analyse for å lete etter flere feil og forbedringsområder, avslutter Rønnestad.