God streikestemning i Bergen

Men politistasjonssjefen fikk sitt å slite med da han måtte steppe inn som sjåfør for Kong Harald.

Publisert Sist oppdatert

Det ble litt forviklinger i Bergen i går, ettersom lokallagsleder Kjetil Rekdal hadde tatt ut livvaktlaget i byen i streik - før Kong Haralds ankomst.

Men politisjefene steppet inn for de streikende, noe de har anledning til å gjøre. Den innleide Mercedesen med automatgir var imidlertid uvant for politistasjonssjefen, som måtte få kongelig råd for å få bilen i bevegelse.

Selv om kongeeskorten gikk greit med sjefene som vikarer, undrer ansatte i livvaktlaget seg på hvordan det hadde gått om en hendelse hadde oppstått.

God stemning

Lokallagsleder Kjetil Rekdal vil ikke spekulere i hva som kunne ha skjedd, men viser kun til at det hele var politimester Geir Gudmundsens ansvar, og han han hadde vurdert dette.

Rekdal melder om god oppslutning og forståelse for streiken.

− Når vi forholder oss til forskjellen på privat og offentlig lønnsutvikling, er det stor forståelse hos våre medlemmer for nødvendigheten av å streike. De aller fleste, ikke bare medlemmer, men også folk vi møter ute på byen, mener det er helt feil det regjeringen nå gjør, når de ikke i større grad verdsetter kompetansen og utdanningen våre medlemmer har, sier Rekdal.

Streikebryteri av Politihøgskolen?

Unio i Hordaland har tatt ut en rekke nøkkelfunksjoner som ikke rammer liv og helse, deriblant vedkommende politioverbetjent som har ansvaret for inntak av studenter til Politihøgskolen (PHS).

Konsekvensen var at det ikke ville være noen i fra Bergen-området som ville komme inn på PHS i år.

PHS har svart med å sende over en seksjonsleder fra Oslo for å overta den streikende politioverbetjentens ansvar.

− Det mener vi er streikebryteri, sier Rekdal.

Dermed har Politiets Fellesforbund gjennom Unio meldt dette som streikebryteri inn til den sentrale streikekomiteen, som igjen har tatt dette opp med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

− Jeg oppfatter at lokal arbeidsgiver her i Bergen deler vår oppfatning, sier Rekdal, spent på hvordan saken går.

Han berømmer samtidig egen politiledelse som forholder seg profesjonelt til konflikten, og som respekterer reglene som gjelder under streik, slik at det ikke blir personkonflikter under streiken.

Konsekvenser av streiken

I Hordaland vil folk merke at politifolk streiker ved at det blir mindre trafikkovervåking og kontroller fordi UP-mannskaper er tatt ut i streik.

I tillegg vil en del straffesaker kunne bli utsatt fordi at det ikke er noen til å koordinere fremstilling av kriminelle til rettssakene.

Samtidig er det fritt frem for mobile vinningskriminelle og de som driver med menneskehandel, fordi politifolkene som jobber med dette til daglig, nå streiker.

Forhandlingsleder for Unio Stat, Arne Johannessen, som også er leder av Politiets Fellesforbund, melder om en svulmende streikekasse som ikke har vært tappet siden 1995 for politiets del.

Han antyder med det at det er ikke streikekassen som kommer til å være avgjørende for hvor lang streiken blir.

Sist gang politiet var i streik, brukte regjeringen lov om tvungen lønnsnemnd for å avblåse streiken.

Slik streikeuttaket er foretatt ute i politiet denne gangen, er ikke liv og helse truet, slik at foreløpig kan ikke Regjeringen tvinge en avslutning på streiken på dette grunnlaget.