Glad det er ordnet

Fornøyde med at det har blitt orden påarbeidstidsbestemmelsene.

Publisert Sist oppdatert

Det vakte oppsikt da Politiets Fellesforbund (PF) oglokalforeningen i Vestfold valgte å anmelde politimester Marie BenedicteBjørnland og politiledelsen til Arbeidstilsynet for brudd påarbeidstidsbestemmelsene, skriver Gjengangeren.
– Arbeidsgiveren har med viten og vilje satt opp arbeids- og tjenestelister somde visste ville bryte med lover og regler i arbeidslivet om blant annethviletid. Reglen om 11 timers hvile mellom to vakter – og som gjelder i andreyrker – var satt til side for oss, sier leder for PF Vestfold, politibetjent Per Holt, til Gjengangeren.

Ifølge Holt har PF påpekt dette overfor ledelsen i flere år, men at det erførst etter anmeldelsen av politimesteren til Arbeidstilsynet at det har blittorden.
– Vi hadde et møte med politimesteren og Arbeidstilsynet og da falt alt påplass. Politimesteren lovet å rette opp forholdet og det har det blitt. Nå erde planlagte bruddene på arbeidstidsbestemmelsene borte. Det er vi fornøyde mednå hvor det er et rush av røde kalenderdager, sier PF-lederen.