Nasjonalt ID-senters veiledere er tilpasset nettbrett og mobil for å gjøre de mer tilgjengelige i tjenesten.
Nasjonalt ID-senters veiledere er tilpasset nettbrett og mobil for å gjøre de mer tilgjengelige i tjenesten.

Gjør det lettere å gjennomføre ID-kontroll i felten

Nasjonalt ID-senter innfører nye veiledere for å hjelpe politifolk.

Publisert Sist oppdatert

Målet for framtidens politi er at mer politiarbeid skal gjøres ute i patruljene, og nå tilrettelegger Nasjonalt ID-senter for at politibetjenter ute på patrulje enklere kan få informasjon om hvordan de skal utføre ID-kontroller å hva de skal se etter når de utfører dem.

Med nylansert fagportal på nidsenter.no, tilrettelagt for nettbrett og mobiltelefon, kommer nemlig nye veiledere som kjapt gir politifolk informasjon om hvordan de kan kontrollere bilder og sammenligne ansikter, hva slags lovverk som gjelder og tips til utstyr som kan brukes for å avklare om ID-dokumenter er ekte eller ikke.

Eksempler på hva politifolk kan se etter for å sammenligne bilder og ansiktstrekk.
Eksempler på hva politifolk kan se etter for å sammenligne bilder og ansiktstrekk.

– Vi har tenkt på politifolk ute og skrevet korte og konsentrerte veiledere. Dette er noe politifolk kan bruke for eksempel ute i bilene. Målet er at de skal kunne finne informasjon om ID-kontroll raskere og mer treffsikkert enn før, sier nettredaktør i Nasjonalt ID-senter, Thomas Oksum til Politiforum.

– Politifolk kunne hatt bedre ID-kunnskap

Hvor stor relativ avstand mellom øyenene har personen på bildet sammenlignet med personen du har foran deg? Er det forskjell på ørene? Og hvor store er neseborene?

Veilederne fra Nasjonalt ID-senter inneholder blant annet bilder med instruksjoner som gjør at politifolk får vite hva de skal se etter når de studerer menneskers ansikter opp mot ID-papirer som framvises. Alt for å kunne avsløre falsk identitet og falske ID-papirer.

Jan Erik Thomassen i Politidirektoratet er fornøyd med at ansatte kan finne kunnskap lettere.
Jan Erik Thomassen i Politidirektoratet er fornøyd med at ansatte kan finne kunnskap lettere.

Norsk politi har stort fokus på kontroll av utlendinger og uttransporterer flere utlendinger enn politiet i våre naboland. Men politiet har i løpet av det siste året også fått kritikk blant annet for hvordan de møter mennesker og utfører ID-kontroller på.

– Kunnskapen i politiet kunne vært bedre når det kommer til ID, og det har ikke vært tradisjon for å ha mye om ID i ved Politihøgskolen. Dette er verktøy som politifolk for eksempel kan bruke ledig tid på. Vi er svært fornøyde med en slik portal, sier Jan Erik Thomassen i Politidirektoratet.

Oslo-politiet: Vil unngå konfrontasjoner

Blant annet som følge av at politifolk har fått kritikk for hvordan de møter mennesker i forbindelse med ID-kontroller, har Nasjonalt ID-senter og Oslo politidistrikt også samarbeidet om å utvikle nye e-læringskurs. Gjennom kursene kan politiansatte øve på hvordan de bør opptre og hva de skal spørre etter, når de må utføre ID-kontroll.

Gunnar Lien Holsten i Oslo politidistrikt.
Gunnar Lien Holsten i Oslo politidistrikt.

– Vi skal pushe på for å sikre at folk kan basis utlendingskontroll. Vi vet at ikke alle har kunnskapen. For å få gjennomført gyldige og proffe kontroller av utlendinger, må politifolk vite hva de skal se etter, og vi skal jobbe for at de logger seg inn og søker opp informasjon, sier Gunnar Lien Holsten, politioverbetjent i Oslo politidistrikt.

Gjennom videosnutter der politiansatte kan klikke seg gjennom svar og et scenario, håper Nasjonalt ID-senter å nå fram til politifolk. Holsten i tror kvaliteten på opplæringa, som skal vises for politiledelsen i Oslo i dag, er så god at det kan bli en snakkis.

– Når vi møter utlendinger vil vi unngå å skape gnisninger. Det er viktig for politiet at vi beholder vår kredibilitet i befolkningen og at det ikke skapes et inntrykk av at vi er brautende. Skal vi gjennomføre enda flere kontroller må vi være ydmyke på at kontrollvirksomhet er stigmatiserende når det gjøres i offentlige rom, sier Holsten, og legger til:

– Politifolk må vise at man skjønner at det er ubehagelig og skjerme den som kontrolleres best mulig. Og finner man ut at man har truffet noen som ikke skulle bli eller trengte å bli kontrollert, så bør man vite hvordan man kan avslutte kontrollen slik at vedkommende fortsatt er venn av politiet.