Gjengedal tar grep

100 ekstra politifolk på vakt.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Anstein Gjengedal betaler for at ca. 200 personer fra Oslopolitidistrikt jobber ekstra i nå i helgen. Politimesterenhar tatt initiativ til tiltaket for Oslo by. SigveBolstad, Gjengedal og sjefene for politistasjonene i Oslovil gå fotpatrulje i Oslo sentrum.

- Oslo politiforening er glad forinitiativet til politimesteren og vi skal bidra til å gjøre Oslo til entryggere hovedstad, sier leder Sigve Bolstad.

Men det er ikke bare i Oslo at det blir satt inn mer politikraft. Målet er å synliggjøre hva politiet kan få til nårbemanningen er god nok.
Enkelte politidistrikt vil ha ekstra bemanning enten fredag eller lørdag, mens Oslo stiller med ekstra bemanning hele helgen.

– Dette er et initiativ fra flere lokallag i Politiets Fellesforbund.Det er viktig for oss å vise at bedre bemanning gir et tryggeresamfunn, sier forbundsleder Arne Johannessen.

Politiets Fellesforbund fremmet for kort tid siden et forslag tiltiltakspakke som kan bidra til løsning av politikrisen. – I vårtinnspill til tiltakspakke foreslår vi 500 ekstra stillinger. Det villeha løst bemanningsproblemene umiddelbart, sier Johannessen. Han menerdet er et politisk ansvar å skape større trygghet.

Politidistriktene Hordaland, Vestfold, Nordre Buskerud, Øst Finnmark, Troms og Salten skal også delta i markeringen.