Gjengedal-støtte fra ansatte

Politimester Anstein Gjengedal i Oslo blir kritisert av journalist Kjetil Stormark. Oslo politiforening går ut i forsvar for politimesteren.

Publisert Sist oppdatert

I et leserinnlegg i Dagbladet, hevder Stormark at politimester Gjengedal krever «blind lojalitet og forsøker å strupe kritiske stemmer».

Gjennom arbeidet med boka «Da terroren rammet Norge», skal Stormark ha blitt informert om tre enkeltsaker der ulike politifolk i Oslo politidistrikt ble utsatt for det de opplevde som «truende adferd» fra sentrale polititopper politidistriktet.

Trusler for kritikk

I leserinnlegget kommer Stormark med følgende virkelighetsbeskrivelse:

«Det skal ikke mer enn en kritisk bemerkning internt før politifolk blir truet med at oppførselen kan få konsekvenser for deres videre karriere. Andre får beskjed om at det å kritisere staben med stabssjef Johan Fredriksen i spissen, ikke vil bli tatt nådig opp».

I et innlegg på sin hjemmeside, skriver imidlertid Oslo politiforening at påstanden om at Gjengedal krever blind lojalitet og struper kritiske røster, er «direkte feil».

«Oslo politiforening har over 100 tillitsvalgte i Oslo politidistrikt og organiserer langt de fleste av distriktets 2500 ansatte. [...] I tiden etter 22. juli har vi ikke fanget opp noen signaler som støtter Stormarks påstander», skriver foreningen.

Taktisk historiefortelling

Stormarks leserinnlegg, med tittelen «Politimester i utakt», beskriver politiledere som frykter for sine jobber etter at 22. juli-kommisjonen har kommet med sine konklusjoner.

«Nettopp derfor er historien om 22. juli forlengst gjenstand for en ekstremt taktisk historiefortelling. Tendensene i politietaten i dag, spesielt i Oslo politidistrikt, er dypt udemokratiske og sterkt i strid med den åpenhet og ærlighet som statsminister Jens Stoltenberg bebudet da 22. juli-kommisjonen ble nedsatt», skriver Stormark.

22. juli-kommisjonen gikk selv ut med et ønske om en egen særlov i fjor høst, slik at deres informanter kunne uttale seg fritt - uten at uttalelsene havner i offentligheten.

- Gjennom diskusjoner, blant annet med representanter for de direkte berørte og etterlatte, ser vi at de gjeldende reglene om innsyn vil kunne føre til at mange trekker seg fra å gi kommisjonen informasjon som er vesentlig for at vi skal kunne løse oppgaven i vårt mandat, sa kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv da.

Et forsvarsskriv

Oslo politiforenings utspill, er imidlertid et forsvarsskriv for sin politimester, som de mener er «opptatt av dialog, åpen for innspill og som generelt legger godt til rette for at ansattes medbestemmelse kan sikres gjennom de mekanismer som er etablert for det».

Foreningen understreker at det er en selvfølge å være lojal mot sine overordnede og taushetsplikten, men at det «ikke minst takket være politimester Gjengedals lederskap» er «gode muligheter for å fremme uenighet og forskjellige meninger».

Det må imidlertid først og fremst skje gjennom «de mekanismer som er etablert for det», skriver Oslo politiforening.