Ga ny politipost til Moelv

Solid engasjement fra næringsliv, innbyggere og kommune har gitt resultater.

Publisert Sist oppdatert

Som det eneste politidistrikt i landet kan Hedmark skilte med en ny politipost i tider da resten av politidistriktene ser på muligheten av å redusere antall enheter.

For to år siden ble de to lensmannskontorene i Ringsaker kommune slått sammen til ett og lokalisert til Brumunddal. Dermed mistet tettstedet Moelv med 5000 innbyggere ”sitt” lensmannskontor til store protester fra innbyggerne i Moelv.

Millionen fra Storberget

Men solid engasjement fra næringsliv, innbyggere og kommune har gitt resultater. I siste valgkamp, gikk daværende medlem av justiskomiteen, Knut Storberget, ut og lovet penger til en politipost i Moelv hvis det ble regjeringsskifte.

I lys av det økende samarbeidet mellom politiet og kommuner, er det siste skudd på stammen av at Ringsaker kommune gir politiet gratis lokaler mot at politiet bedrer sin tilstedeværelse.

Millionen fra Storberget har gjort at lensmannen i Ringsaker nå har lyst ut to sivile og en politistilling for å kunne bemanne politiposten i Moelv. De som ansettes skal gå inn i den ordinære arbeidsstyrken ved lensmannskontoret, og sammen med de øvrige ansatte skal de rullere på en turnusliste for å betjene den nye politiposten.

Kunder – ikke klienter

Men de blir ikke alene. Første kontakt innbyggerne får ved henvendelse til politiposten blir blant annet kundebehandler Sissel Fodnes Ødegård, ansatt i Ringsaker kommune. Hun og kollegene skal være behjelpelig med å dele ut og ta imot de utallige skjemaene etterspørres på et lensmannskontor. Målet er at kommunens ansatte på sikt skal kunne hjelpe – merk kunden – og ikke klienten med førstelinje spørsmål i forhold til veiledningsplikten offentlige kontorer har.

– Vi er positive til å gå inn på disse områdene. Hvor mye vi skal gjøre av tradisjonelle oppgaver knyttet til et lensmannskontor blir til underveis. Det er avhengig av hvor mye opplæring vi får, sier Fodnes Ødegård.

– I en rekke saker har vi de samme kundene som politiet, særlig på gjeldsordningssakene. Jeg tror vi skal kunne få til et bedre helhetlig tilbud til våre kunder, sier av kommunens servicesenter, Gerd Aune Ansnes. Hun mener dette samarbeidet kan bli veldig spennende nå som kommunen samtidig ser på grensesnittet mot nyopprettede NAV.

Lokalt engasjement

Ordfører Thor Lillehovde (Ap) mener at det lokale engasjementet var et smart trekk.

– Det var mange som sto opp og sa at ”slik vil vi ikke ha det” da lensmannskontoret ble fjernet fra Moelv. Jeg har full forståelse for at både handelsstand og befolkning engasjerte seg i saken som jeg nå synes har fått en god løsning ved at politiet har kommet tilbake til Moelv. Med dette prøveprosjektet skal vi få til et samarbeid til beste for våre innbyggere. Målet er at det blir så vellykket at andre kommuner og politienheter kan ta etter det vi er i ferd med å bygge opp her i Ringsaker, sa Lillehovde stolt.

Under åpningen sa politimester Tormod Bakke at prosjektets videre skjebne er avhengig av at politiposten leverer det som er lovet, og skrøt samtidig av en raus kommune som ga politiet gratis nyoppussede lokaler. Om de rød grønne møbler i resepsjonen var et symbol på Regjeringens politiske engasjement i saken klarte ikke Politiforum å oppklare da vi var til stede under åpningen.

-

Politiposten skal

hjelpe med:

- Utlegg

- Melding om dødsfall

- Forliksråd

- Lotteri

- Hittegods

- Gjeldsordning

- Våpensøknader

- Politiattester

- Forkynnelser

- Enkle avhør

- Uniformert fotpatrulje

- Tilstedeværelse i sentrum