Program manager Bjørn Erik Sandnes jobber i bedriften Teleplan Globe, som har utviklet kommando- og kontrollsystemet «Nora». De håper å selge inn Nora som et oparativt støtteprogram for politiet.
Program manager Bjørn Erik Sandnes jobber i bedriften Teleplan Globe, som har utviklet kommando- og kontrollsystemet «Nora». De håper å selge inn Nora som et oparativt støtteprogram for politiet.

Full operasjonskontroll

Kommando- og kontrollsystemet «Nora» lar operasjonssentralen spore mannskaper og kjøretøyer mens politioperasjonen pågår.

Publisert Sist oppdatert

På et kart vises små, menneskelignende ikoner. Merkelappene «PB01» og «PB02» signaliserer at dette er snakk om virkelige personer, uniformerte og i politiets tjeneste. Gjennom GPS-sporing på politibetjentenes mobiltelefoner, har operasjonssentralen full oversikt over hvor mannskapene er til enhver tid.

– Oppdateringsraten er i nær sanntid, altså mindre enn to sekunder, og presisjonsnivået på sporingen er typisk på fem meter. Selvfølgelig avhengig av signalforholdene, forklarer Bjørn Erik Sandnes, som er program manager i den norske bedriften Teleplan Globe.

Firmaet fra Lysaker i Bærum leverte i sin tid politiets kartsystem Geopol, og står nå bak kommando- og kontrollsystemet «Nora», som de har utviklet som et operativt støtteprogram for politiet.

Systemet skal ifølge Sandnes bidra til «en enkel situasjonsforståelse for operasjonssentralen og mannskapet ute i felten». Kartet som viser hvor alle patruljene er, og hvor brukerne kan markere eventuelle hendelser, gjerningsmenn og åsteder, er nemlig også tilgjengelig for mannskapet i felten - på mobiltelefoner eller nettbrett.

– Vi har lagt opp til at det går an å skrive tekst, tegne eller sette markører på kartet. Det kan gjøres avansert, men vi har lagt oss på et minimalistisk nivå i grunnversjonen. Nora skal være enkel i bruk, og alle som har mobiltelefon eller nettbrett skal kunne bruke systemet intuitivt. Under aksjoner skjer ting raskt, og da er det viktig at det er lett å bruke et slikt system.

Meldinger og bilder

Det er operasjonssentralen som holder i trådene, gjennom programvare som kan kjøres på en eller flere datamaskiner. På oversiktskartet har operasjonsleder full oversikt over mannskapene ute, og kan på sekundet sende kjappe meldinger, bilder eller faktainformasjon til hver enkelt polititjenestemann - eller flere samtidig.

Også tjenestemennene kan like enkelt sende meldinger og bilder inn til operasjonssentralen. Disse vises fortløpende i en meldingsboks hos operasjonssentralen, og kan låses fast til en informasjonstavle dersom de er viktige.

– Bildene som tas med mobiltelefoner, blir automatisk «geotagget» og markert på kartet. Brukerne kan også markere posisjoner og hendelser på kartet, som umiddelbart blir synlig for operasjonssentralen og eventuelle andre brukere. Skulle det for eksempel bli aktuelt med en veisperring, kan operasjonssentralen eller innsatsleder markere den på kartet, mens mannskapene som faktisk sperrer veien, kan justere plasseringen fra sine mobile enheter, forklarer Sandnes.

Alt som gjøres - alle posisjoner, alle markeringer og alle meldinger - blir lagret på serveren.

– Det gjøres med tanke på å kunne spille av hendelsesforløpet i ettertid, til bruk i etterforskning, opplæring eller evaluering.

Den største utfordringen med en slik sanntidsløsning, er nettforbindelsen. Nora benytter onlinekart, men basiskartdata ligger også lagret på hver enkelt mobiltelefon, noe som gjør at systemet også kan brukes når båndbredden på sambandet er lav. Sandnes ser i tillegg for seg at de mobile enhetene kan være utstyrt med detaljerte kart for det enkelte politidistriktet man jobber i.

– Her er begrensningen i hvor stor plass det er på minnekortet. Høyoppløselige flyfoto av hele landet er det ikke plass til ennå. Samtidig kan operasjonssentralen enkelt markere et aktuelt kartutsnitt, lage en kartpakke, og sende den til mannskapene. Det skal kunne gjøres selv i akutte hendelser hvor alt må gå fort, mener Sandnes.

Kartdataene som Nora benytter seg av, både flyfoto, regulære kart og kombinasjoner - har politiet allerede tilgang til i dag. Systemet kan kjøres på eksisterende utstyr og i alle vanlige operativsystemer, og prisen avhenger av antall brukere og eventuelle spesialtilpasninger.

Av konkurransemessige hensyn ønsker ikke Sandnes å tallfeste et prisanslag i Politiforum, men han sier det vil være snakk om «betydelig lavere kostnader» sammenlignet med tidligere generasjoner av denne type programvare.

Kanskje i nødnettet

På spørsmål om hvordan systemet takler kapasitetsproblemer som gjerne oppstår når «alle» bruker mobiltelefoner ved store hendelser og katastrofer, svarer Sandnes dette:

– Systemet er satt opp for å virke på lav båndbredde, det er essensielt. Vi opererer derfor fint i EDGE (nivået under 3G, journ. anm.), og meldinger og posisjonsdata kan flyte fritt, selv ved et belastet nett. Men også andre løsninger er mulige, som mobilt bredbånd og satellittkommunikasjon.

– Hvordan er sikkerheten i et slikt system?

– Vi har lagt oss på sterk kommersiell kryptering, med mulighet for digitale klientsertifikater. Om nødnettet tas i bruk som sambandsbærer for Nora, vil sikkerheten økes ytterligere, svarer Sandnes.

Teleplan jobber nå aktivt for å selge inn Nora til politiet, og løsningen har vært demonstrert for flere politidistrikter.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra de operative, og har opplevd en skikkelig «wow-effekt» i flere tilfeller.

Systemet er allerede godkjent av Motorola som en kandidat til utprøving i det digitale nødnettet, og målet er å bli integrert med dette.

– Vi jobber med direktoratet for nødkommunikasjon for å få til en grundig utprøving av dette, og har søkt om å være en av applikasjonene de tester i høst, forklarer Sandnes.

Selv mener han at Nora ikke bare er et verktøy til bruk ved akutte, større hendelser, men at det også kan brukes ved planlagte aksjoner og sivile oppdrag.

– Jeg ser ingen grunn til at det ikke kan brukes ved helt vanlige hendelser, som ulykker, husbråk, savnede personer eller trafikkontroller. Vi mener at dette et er system med høy nytteeffekt som kan hjelpe politiet i deres daglige virke.