Historieinteressert: Det er viktig å ivareta politihistoriske gjenstander, sier Oddmund Dale i Norsk politihistorisk selskap. Her på foreningens kontor hos Kripos.
Historieinteressert: Det er viktig å ivareta politihistoriske gjenstander, sier Oddmund Dale i Norsk politihistorisk selskap. Her på foreningens kontor hos Kripos.

Frykter politihistorie kan gå tapt

Norsk politihistorisk selskap (NPHS) er bekymret for at historien fra forrige politireform gjentar seg, og at verdifullt materiale igjen blir kastet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier sekretær Oddmund Dahle i NPHS til Politiforum.

– Vi er redd for at verdifullt, historisk materiale kan gå tapt i forbindelse med politireformen. Det kan være gamle bilder på veggen til lensmannskontorene som blir nedlagt. Hva skjer med dem? spør han.

Dahle viser til at mye forsvant eller ble kastet under den forrige politireformen i 2000.

– Jeg har fått tilbakemelding om at folk har plukket opp politihistoriske ting fra søppelcontainere, sier han.

– Arbeidsgivers ansvar

NHPS ble opprettet i 1995, og har som formål å skape interesse og forståelse for politi- og lensmannsetatens historie - blant annet gjennom innsamling og publisering av historisk materiale. Nå har foreningen henvendt seg til Politidirektoratet (POD) for å få satt ekstra fokus på sikring av politiets historie i forbindelse med politireformen.

«POD har som etatsleder det overordnede ansvar for at den historie som finnes, i form av gjenstander, dokumenter og lyd- og bildefestinger, blir ivaretatt og sikret på en betryggende måte i distriktene», understreker NHPS i brevet.

– Dette er arbeidsgivers ansvar, sier Dahle.

– POD har opprettet et system med historiske kontakter i politidistriktene, men det har ikke blitt prioritert. Vi håper POD kan sette mer fokus på dette nå. Vi er her for å bistå disse kontaktene, og kan være rådgivere sammen med Norsk Rettsmuseum, fortsetter han.

Videreført i ny struktur

Assisterende politidirektør Vidar Refvik sier til Politiforum at det nok er mange historiske dokumenter og gjenstander ute i politidistriktene.

– Jeg er helt enig i at det er viktig at vi nå ikke kaster bort historiske dokumenter. Det er viktig at vi nå i omstillingsprosessen ikke mister det vi har av historikk, sier Refvik.

Han viser også til kontaktpersonene i politidistriktene.

– Det er lagt opp til at de skal kunne passe på at hensynet til historiske dokumenter og gjenstander blir ivaretatt. Dette er også videreført i den nye distriktstrukturen, understreker assisterende politidirektør.