Fremdeles uklart

Fra Justisdepartementet meldes det at spørsmålet rundt lokalisering ennå ikke er avgjort.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum spurte om når det kan forventes at avgjørelsen om plasseringen av de 11 regionskontorene og de seks støttekontorene er klar.

– Førstelinjen er besluttet overført, men saken er fortsatt til behandling i departementet, melder kommunikasjonsrådgiver Andreas Lorange i Justis- og politidepartementet.

Spørsmålet nå er om overføringen av førstelinjesaker fra politiet til Utlendingsdirektoratet er såpass kontroversielt at det ikke gjøres noe mer med dette før etter høstens kommunevalg.