Arne Røksund under presentasjonen av politianalysen.
Arne Røksund under presentasjonen av politianalysen.

Fra 27 til seks politidistrikter

Politianalysen som legges fram i dag, konkluderer blant annet med at antallet politidistrikter bør reduseres fra 27 til seks.

Publisert Sist oppdatert

- 27 politidistrikter som vi har i dag, klarer ikke å levere gode nok polititjenester over hele landet, sier utvalgets leder Arne Røksund.

Utvalgets tilnærming for å løse dette, er å komme fram til minimumskriterier over hva et politidistrikt bør kunne håndtere.

- Hvis vi går til en fylkesmodell, er det bare minimale forbedringer her. Det er først når vi går til en regionmodell med seks distrikter at vi merker en forbedring.

De ønsker også at den lokale strukturen styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenestesteder. Dette inkluderer en redusering fra 354 til 210 tjenestesteder.

Kun kjerneoppgaver

I tillegg anbefaler utvalget som har jobbet med politianalysen å fokusere politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene. Det betyr tradisjonelle lov og orden-oppgaver.

- Utvalget mener at de andre oppgavene som politiet er tillagt, binder folk til kontorene, sier Røksund.

- Det er også en tydelig trend til at disse oppgavene økes, fortsetter han.

- Grundig gjennomgang

- Vi har fått en svært grundig gjennomgang av norsk politi. Utvalget foreslår omfattende endringer. Jeg vil ha et sterkt tilstedeværende nærpoliti, og vil derfor nå gå nøye gjennom analysen og vurdere alle forslag og høringsinnspill, sier justisminister Grete Faremo i en pressemelding.

Utvalget vurderer at den underliggende årsaken til dagens utfordringer er todelt:

1. De mener politiet ikke har nødvendige rammevilkår for å kunne styre, lede og utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene.
2. De mener politiet heller ikke har evnet å utnytte de mulighetene som finnes.

Store forskjeller

Under framleggelsen påpeker Røksund at vi ikke har ett politi i Norge.

- Det er store variasjoner i den polititjenesten som tilbys befolkningen, sier Røksund, og viser blant annet til at det er enorme forskjeller i avsatte ressurser til forebygging i landets politidistrikter.

Mens Manglerud politistasjon i Oslo har 18 årsverk satt av til dette, finnes det distrikter uten dedikerte ansatte til dette formålet.