Her på Politihøgskolen er det sprengt kapasitet. Men det er ikke planlagt nybygg.
Her på Politihøgskolen er det sprengt kapasitet. Men det er ikke planlagt nybygg.

Fortsatt trangt for studentene

Det er ikke satt av en krone til ny Politihøgskole. Men det som kommer etter utdanningen er både studentlederen og PF-leder Sigve Bolstad mer positive til.

Publisert Sist oppdatert

– Økt grunnbemanning i politiet har vært et av våre mest sentrale krav. Politiets Fellesforbund er derfor fornøyd med at Justisdepartementet i budsjettet har satt av penger til å få ansatt de nyutdannede politifolkene fra Politihøgskolen, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Regjeringen har lovet å ansette nyutdannede, og setter også av 200 millioner kroner til å følge opp stillingene i ettertid i forslaget til nytt statsbudsjett. Det setter også leder for studentene i PF, Kent Skibstad, pris på.

– Når de faktisk setter av 200 millioner til å dekke ettervirkningene av ansettelsene, kan det få en positiv effekt. Det kan gjøre at nyansettelsene ikke går så hardt utover politidistriktenes egen økonomi som før, sier Skibstad.

Ingen ny politihøgskole

Skibstad sier imidlertid at de fortsatt har en viss skepsis til om pengene som er foreslått fra regjeringen vil ha nok effekt.

– Det ble også satt av penger til mange nye stillinger for to år siden. Vi ser ikke veldig store resultater fra det ennå og problemet ligger i det store etterslepet. Men alt i alt er vi glade for satsing på politiet og vi håper dette signalet blir oppfatta også av ledelsen i politiet.

Samtidig er det klart at det ikke settes av noen penger til ny Politihøgskole. Akkurat det skuffer PF-leder Bolstad.

– Høgskolen på Majorstua i Oslo er sprengt og også her er behovet stort, sier han.

I forslaget til statsbudsjett får Politihøgskolen 573 millioner kroner. Det gir dem en lavere økning enn det politibudsjettet som helhet har

Sigve bolstad
Sigve bolstad

Fornøyd med budsjettet som helhet

Ellers er PF-lederen fornøyd. Etter å ha sett gjennom forslaget til det nye statsbudsjettet, omtaler Bolstad budsjettet som "godt".

– Vi opplever ved første gjennomgang at dette er et godt budsjett som følger opp de utfordringene som er på justissektoren. Vi ser også at Regjeringen har mange gode intensjoner om et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap som blir i stand til å tilfredsstille befolkningens behov i større grad enn i dag, sier Bolstad og legger til:

– Men det er først når vi ser effekten av budsjettet over tid at vi vet om vi lykkes på de ulike feltene, sier forbundsleder Bolstad.