Flere går i sylskarp video felle

Bankranerne hadde neppe regnet med at fluktbilen deresskulle bli sylskarpt videofilmet, ei heller at pengesedlene skulle oversprøytesav fargeampuller.

Publisert Sist oppdatert

Eksplosjon. Fargeampullene eksploderer inne i bilen og gjør politiets jakt lettere. Alt festet til film (foto: Stig Kolstad).

Men de noe komiske bildene fra overvåkingskameraene harpolitiet selv sørget for. Både plasseringen av kameraene og kvaliteten påutstyret har politiet hatt en finger med i. Et spesielt videoprosjekt i Skånehar sørget for at 15.000 kameraer er registrert og lagt inn i politiets egetdigitale kartverk.

Kameraprosjekt

- Før vi startet vårt kameraprosjekt i fjor, var sju av tislike filmer uegnet i etterforskningen. Nå er sju av ti filmer av meget godkvalitet, og hver fjerde rettssak hvor vi legger frem bilder, fører tilfellende dom, sier en fornøyd politiavdelingssjef Torbjörn Persson vedLänspolismästarens stab i Skåne til Politiforum.

Nå har Stockholms-politiet vært på besøk for å høre mer omdet vellykkete videoprosjektet.

- Og vi hjelper gjerne til dersom politiet i Norge ønsker ågjennomføre et tilsvarende prosjekt, sier Persson.

Han og 10 politifolk har registrert samtlige tillatteovervåkingskameraer i fylket. I alt er det 15 000 overvåkingskameraer hosdrøyt 2000 private bedrifter. Brukerne er registrert i Excel med adresse,antall kameraer, hvilket videosystem som benyttes - samt med kontaktpersonsnavn, telefonnummer og e-postadresse.

- Etter en hendelse går vi rett inn på det digitalePolitikartet og søker opp videokameraer som kan ha fanget opp gjerningsmennene.Opplysningene i Excel er lagt inn som link rett i kartet, forteller Persson.

Arbeid det tidligere tok etterforskerne dager å finne ut av,gjøres nå med tastetrykk i løpet av noen minutter. Bilder bestilles pr. e-postog kommer i retur enten på e-post eller på en brent CD-skive.

Kvalitet

Det var politiet selv som ønsket å registrere brukerne avvideokameraer. Men da bildene kom inn, var kvaliteten så elendig at nye runder måttetas med brukerne. De som nå jubler hele veien til banken, er de privatesikkerhetsselskapene som selger kameraer til næringslivet. 400 søker hvert årom konsesjon til overvåking bare i Skåne fylke (én million innbyggere).

I Sverige er det fylkesstyret som gir konsesjon tilovervåking. Dette skjer i henhold til lovverket, som er ganske likt norsklovverk når det gjelder bruk av personopplysninger og fotografering påoffentlig plass.

- Brukerne har vært veldig positive til å hjelpe oss.Det eneste som har tatt tid, er å få påplass kvaliteten, sier Torbjörn Persson.

Flere av brukerne hadde satt kameraene sine mellom 2,2 og 2,5 meter opp på veggen.Men de er nå senket til 1,7meter for å fange opp ansikter, ikke luer og caps-er.

Skyting

Skuddvekslinger, grov vold og bank- og verditransportranskjer i langt større omfang i Sverige enn i Norge. I to av de store sakene fikkMalmø-politiet «tv-bilder». Politiet kunne se hvordan en person ble plaffet nedpå åpen gate og hvordan gjerningsmannen deretter gikk bort til offeret ogplasserte ytterligere ett skudd i kroppen. Og Politiforum kan vise bilder av etbankran, hvor to maskerte menn bevæpnet med øks og pistol ranet en bank ogderetter kjørte av gårde i en hvit Toyota. Bilen raser av gårde i en rød røykskyetter at fargeampullene eksploderte inne ikjøretøyet. Legg merke til kameraetslave plassering.

I slutten av november er videoprosjektet avsluttet i Skåne.Da implementeres det i politihverdagen.

- Dette har vært til stor hjelp for oss, og vi anbefaler norskpoliti å gjøre det samme, sier Torbjörn Persson til Politiforum.

Fakta

Skånepolitiet har ca 2000 kriminalsaker pr. år fra stederhvor det er kameraovervåking. Ca. 40 prosent av sakene fører til fellende dompå grunn av identifisering fra videobilder.

Til sammenligning har TV3s «Etterlyst» en«oppklaringsprosent» på 70 prosent av sine saker hvor de viser bilder avkriminelle handlinger.

I saker hvor politiet i Skåne benytter seg av regionavisenKvällsposten for å få hjelp til identifisering, er oppklaringsprosenten 100.