Jan-Egil Presthus, leder for Spesialenheten for politisaker.
Jan-Egil Presthus, leder for Spesialenheten for politisaker.

− Fjerningen av dokumenter var ikke straffbar

Spesialenheten for politisaker anser ikke beslutningen om å fjerne varsleren Robin Schaefers dokumenter fra Monika-saken å være et mulig straffbart forhold.

Publisert Sist oppdatert

Det sier leder av Spesialenheten, Jan-Egil Presthus, til Politiforum.no.

− Det er ikke gitt at dokumenter som er utarbeidet av personer som ikke deltar i etterforskningen skal ligge på straffesaken. Straffesaken skal inneholde dokumenter som har blitt til eller er skaffet til veie under etterforskingen. Schaefers notater var momentlister utarbeidet i sammenheng med en egeninitiert gjennomgang av den henlagte saken. Spørsmålet om hvordan rapportene skulle ha vært dokumentført er ikke nærmere utredet av Spesialenheten. Det bør inngå som et punkt i det læringsarbeidet som allerede er startet med bakgrunn i saken, forklarer han.

− Bør det få personellmessige konsekvenser for ledelsen av Hordaland politidistrikt etter at Spesialenheten nå mener politidistriktet har begått lovbrudd?

− Det ligger utenfor Spesialenhetens mandat å ta stilling til dette spørsmålet, sier Presthus.

− Hvordan vil du karakterisere politimannen Robin Schaefers opptreden som varslet om manglene ved etterforskningen?

− Vår avgjørelse hviler på en anerkjennelse av hans initiativ i saken.

− Tror du det er mulig for Schaefer å komme tilbake i jobb ved Hordaland politidistrikt under den samme ledelsen som over lang tid har motarbeidet han?

− Det er utenfor mitt mandat å kommentere dette.

− Har Spesialenheten et ansvar for å rehabilitere Schaefer slik at det ikke er han som blir taperen i denne saken?

− Dette er ikke et ansvar for Spesialenheten. Vår oppgave er å vurdere om det kan være grunnlag for straff mot ansatte i politi og påtalemyndighet, forklarer Presthus.