Får proffhjelp av personlig trener

Politiet i Steinkjer finpusser den fysiske formen. Med stort hell.

Publisert Sist oppdatert

Politiet ved Steinkjer politistasjon får profesjonell hjelpfra en personlig trener for å komme i bedre fysisk form. Treningsopplegget erpå samme nivå som toppidrettsutøvere i Norge bruker.

Stasjonssjef Tor Fossum er selvsagt meget godt fornøyd medsamarbeidet mellom Oddbjørn Floan og politiet. Som arbeidsgiver går han inn ogdekker 350 kroner for en o2-test, og får tilbake en tjenestemann i langt bedreform enn han var tidligere.

– For oss er dette en vinn-vinn-situasjon, sier Tor Fossum

Bare fordeler

Ifølge Fossum ser han bare fordeler med å samarbeide medOddbjørn Floan. Politiet får personer med bedre helse, bedre humør og ikkeminst bedre moti­vasjon for å gjøre en god jobb.

Politibetjent Tor Olav Bentzen er en av mange som har hattstor interesse av å trene med oppfølging fra Floan.

– Nå har vi holdt på i fire uker og merker allerede atformen har blitt bedre. Vi trener mye på intervaller og ifølge Floan er måletat vi skal ha en forbedring på 20 prosent på o2-opptakene, sier Bentzen.

To timer i uka får de operative fri til å trene. Bentzen erikke i tvil om at den fysiske formen blant personalet har blitt bedre allerede.

– Vi har klart å skape en god trenings­kultur her på husetnå. Jeg mener absolutt at andre politistasjoner bør kaste seg på den sammemodellen, sier Bentzen, og legger til:

– Vi har alltid hatt et bra treningsmiljø her på stasjonen,og nå er det enda flere som har kommet i gang med trening.

Overskudd

Tor Fossum mener økt trivsel og bedre form resulterer i atpolitiet også gjør en bedre jobb. Et ledd i HMS-planen til Steinkjerpolitistasjon er at det skal stimuleres til mer fysisk fostring. Samarbeidetmed Floan gjør nettopp det, mener Fossum.

– Summen på 350 kroner per person for å gjennomføre eno2-test og maks puls er en smal sak å betale i forhold til hva vi får igjen.Jeg ser også at vi får resultater i form bedre arbeidskapasitet.

Over gjennomsnittet

Oddbjørn Floan jobber som person­lig trener og er ogsåinnleid av Olympiatoppen for testing og trening av idrettsutøvere. Han er ikkei tvil om at samarbeidet med politiet er positivt.

Ifølge Floan er det planlagt en retest i månedsskiftemai-juni, for å se om det er endringer i maksimalt oksygenopptak.

– Formen til politietpå Steinkjer er langt over gjennomsnittet. Det er helttydelig. Målet med dette arbeidet er å øke utholdenheten til politiet g­jennomå sette sammen et eget personlig trenings­program for hver enkelt. Ved å kjøreintervalltrening to ganger i uka vil personen­e som er med på dettetreningsopplegget garantert komme i bedre form, sier Oddbjørn Floan.

– Er dette noe som andre politi­stasjoner også burde benytteseg av?

– Helt klart, svarer Floan som har hovedfag fraIdrettshøgskolen samt at han i flere år har jobbet med NTNU.